Powiedzieli

Fundusz Trójmorza dla wartości dodanej

“Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednym z inicjatorów Funduszu Trójmorza, którego zadaniem jest wygenerowanie inwestycji w naszym regionie o łącznej wartości 100 mld euro. Fundusz Trójmorza będzie koncentrował się na trzech sektorach: transport, energia i sektor cyfrowy. Prezydenci poszczególnych krajów zdefiniowali już ok. 70 priorytetowych projektów z całego regionu. Będziemy je przeglądać i zastanawiać się, które powinny być realizowane przez nasz fundusz. Zależy nam, aby wybrać takie, które przyniosą nam minimalny, założony w strategii zwrot zainwestowanych pieniędzy… Fundusz Trójmorza będzie finansował inwestycje odpowiadające na potrzeby 11 krajów leżących w Europie Środkowej. 12 członek Trójmorza – Austria – jest lepiej rozwinięta niż pozostałe kraje tworzące tę inicjatywę. Obszar leżący w obszarze trzech mórz – Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego – jest bardzo podzielony. Brakuje połączeń drogowych, kolejowych, energetycznych, cyfrowych pomiędzy krajami regionu… Funduszowi będzie zależeć na znalezieniu projektów budujących wartość dodaną dla naszego regionu. To będą m.in. projekty drogowe oraz kolejowe, choć w tym drugim przypadku na forum Unii Europejskiej musimy uzgodnić ujednolicenie przepisów prawno-technicznych, bo obecnie są bardzo duże rozbieżności pomiędzy krajami. Chcemy także przyczynić się do stworzenia połączenia gazowego między Świnoujściem i wyspą Krk. Myślimy także bardzo mocno o tym, żeby drogę Via Carpatia wzbogacić o elementy infrastruktury cyfrowej, np. światłowód, by wzmocnić rozwój internetu szerokopasmowego. Tylko w ten sposób sprawimy, że Europa Środkowa wreszcie przestanie być miejscem, w którym powstają wyłącznie centra logistyczne firm z Europy Zachodniej. Trzeba spojrzeć na Europę jak na całość i szukać rozwiązań pozwalających wyrównać szanse między poszczególnymi częściami Unii Europejskiej.”

28.11.18, strafabiznesu.pl

Udostępnij przez:

Beata Daszczynska-Muzyczka

Beata Daszczyńska-Muzyczka (ur.1967) ekonomistka, bankowiec, finansista. Prezes Polskiego Banku Rozwoju. W l. 1994-2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK. - od 2015 członek Zarządu.

Dodaj komentarz