Powiedzieli

Deglomeracja i Miasto Plus

“Dynamiczny rozwój głównych ośrodków miejskich w Polsce, nierzadko przypadkowy, to ogromne i pilne wyzwanie, które wymaga zgranych działań na poziomie centralnym i samorządowym. Przy okazji chcemy też stworzyć dobre standardy, które przyczynią się do poprawy jakości życia w miastach… Deglomeracja nie polega jedynie na przeniesieniu urzędów centralnych do innych miast niż Warszawa. To służy przede wszystkim pobudzeniu lokalnego rozwoju i lokalnej przedsiębiorczości…  Głównymi beneficjentami programu deglomeracji mogą być 33 miasta, które ponad 20 lat temu utraciły status miast wojewódzkich. Miasta, do których przenoszone będą urzędów powinny spełniać kryteria:

– efektywności (niższe koszty funkcjonowania, zapewnienie wykwalifikowanych kadr)

– spójności (priorytet dla miejsc z największą liczbą wyzwań rozwojowych).”

17.07.19, PAP

Udostępnij przez:

Dodaj komentarz