Powiedzieli

Budowa z 50% wkładem wlasnym

“Na etapie budów i po komercjalizacji – tak jak przy wszystkich tego typu inwestycjach mieszkaniowych – będzie można uruchomić kredyty, czy wyemitować obligacje. Tego typu instrumenty dłużne może uruchamiać fundusz zarządzany przez PFR Nieruchomości. Zwykle inwestycje mieszkaniowe deweloperów są finansowane w 70-80% długiem lub przedpłatami od lokatorów. PFR przyjmuje bardziej konserwatywne podejście z 50% udziałem kapitału własnego. Poza tym finansowanie może być na poziomie funduszu lub spółek celowych, zawiązywanych do realizacji już konkretnych projektów mieszkaniowych przez fundusz zarządzany przez PFR Nieruchomości. Będą one mogły zaciągać kredyty zabezpieczone nieruchomościami, co jest bezpieczną i tanią formą pozyskania finansowania.”

18.08.19, forsa.pl

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.

Dodaj komentarz