Ważne

Państwo musi dbać o godność swoich obywateli

Chcemy, żeby program “Emerytura plus” był dostępny dla emerytów w kolejnych latach. Chcemy, żeby był też bardziej sprawiedliwie skonstruowany, bo emerytury w Polsce są niskie. Przeznaczając taką samą kwotę każdemu w ramach “Emerytury plus”, pokazujemy elementarną sprawiedliwość. Tworzenie polityki opartej na wartościach jest w naszym DNA, w naszym kodzie genetycznym i to jest moje zobowiązanie dla państwa: tworzenie takich polityk, które będą jak najbardziej oparte na zasadzie solidarności, sprawiedliwości

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.

Dodaj komentarz