Powiedzieli

Fundusz Trójmorza wygeneruje 100 mld euro

“Zasoby Funduszu Trójmorza będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Już teraz instytucje założycielskie zapowiedziały wpłaty w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Ponadto, fundusz ma aktywizować inne źródła finansowania, takie jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne. Zapraszani do funduszu będą również inwestorzy instytucjonalni. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro. Planujemy, że fundusz będzie się angażować, na zasadach komercyjnych, w projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości do 100 mld euro.”

22.08.19, money.pl

Udostępnij przez:

Beata Daszczynska-Muzyczka

Beata Daszczyńska-Muzyczka (ur.1967) ekonomistka, bankowiec, finansista. Prezes Polskiego Banku Rozwoju. W l. 1994-2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK. - od 2015 członek Zarządu.