Powiedzieli

Pieniądze UE n wszystko nie wystarczą

“W krajach Trójmorza żyje 100 milionów osób. Kraje Trójmorza łącznie notują wyższy wzrost gospodarczy niż rynki rozwinięte, co jest cechą rynków wschodzących, ale też są znacznie bardziej stabilne pod względem instytucjonalnym niż typowe rynki wschodzące. PKB krajów Trójmorza do 2030 roku, w porównaniu z 2018 roku, powinien wzrosnąć o 35 proc., a udział regionu w PKB całej Unii Europejskiej zwiększyć się z 11 proc. do 13 proc… Szacujemy, że łącznie zapóźnienia infrastrukturalne w regionie wymagają inwestycji o wartości ok. 570 mld euro. Szacowane zapotrzebowanie na inwestycje transportowe w krajach Trójmorza to 290 mld euro – w tym drogi 165 mld euro, a kolej 100 mld euro – z czego 120 mld zł to infrastruktura o znaczeniu regionalnym. Szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w sieci energetyczne w krajach Trójmorza to 87 mld euro, z czego 28 mld euro to infrastruktura o znaczeniu regionalnym. Natomiast szacowane zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę cyfrową, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne wynosi 160 mld euro, z czego 122 mld euro to infrastruktura o znaczeniu regionalnym… Pieniądze z Unii na wszystko nie wystarczą. Zapóźnienia infrastrukturalne w regionie wymagają inwestycji o wartości ok. 570 mld euro. Bez wspólnego funduszu, który połączy kilkanaście krajów, ich realizacja nie byłaby możliwa.

22.08.19, money.pl

Udostępnij przez:

Beata Daszczynska-Muzyczka

Beata Daszczyńska-Muzyczka (ur.1967) ekonomistka, bankowiec, finansista. Prezes Polskiego Banku Rozwoju. W l. 1994-2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK. - od 2015 członek Zarządu.