Ważne

Walczymy o suwerenną Polskę

W Elblągu i Olsztynie, miejscach położonym blisko granicy z Federacją Rosyjska (okręg kaliningradzki) i odciętym od morza ta granicą, za która stacjonują potężne siły wojskowe Rosji prezes PiS Jarosław Kaczyński skoncentrował się w swoim wystąpieniu w dużym stopniu na kwestii bezpieczeństwa Polski. Mówił m.in:

“Polska armia się dozbraja i staje się naprawdę nowoczesną . Bezpieczeństwa w różnych wymiarach, ale też w wymiarze militarnym jest dla naszego rządu bardzo ważne. Nie dlatego, że spodziewamy się czegoś złego, że chcemy złych stosunków z naszym wielkim sąsiadem, tylko dlatego, że uwzględniamy realia, a te są takie, jakie są. Nasz rząd, rząd PiS przywiązuje do spraw bezpieczeństwa ogromne znaczenie, ogromną wagę.

My wiemy, że jeśli spojrzeć na politykę państwa w jej wymiarze międzynarodowym, to zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać na bezpieczeństwo, później jest kwestia statusu państwa, jego pozycji…

Przede wszystkim trzeba zabiegać o bezpieczeństwo. My to bezpieczeństwo widzimy w różnych aspektach. Widzimy w aspekcie tym tradycyjnym – militarnym, nie możemy zapomnieć o wielkiej konferencji, która była jednocześnie wielkim sukcesem naszego rządu – o konferencji warszawskiej, która doprowadziła do tego, że Polska stała się dzisiaj pełnoprawnym członkiem NATO.

Przedmiotem ciężkiej pracy naszej dyplomacji była kwestia stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce; ta praca przyniosła sukces; polska armia się dozbraja i staje się naprawdę nowoczesną i zdolną do walki z trudnym przeciwnikiem. Pierwotnie na terenie Polski nie planowano stałej obecności żołnierzy amerykańskich w ramach NATO. Jednak sytuacja geopolityczna, polityka Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat, doprowadziła do zmiany stanowiska także naszych zachodnich sojuszników, a w szczególności Stanów Zjednoczonych. Ale to był przedmiot naszych wysiłków, naszej ciężkiej pracy, ciężkiej pracy naszej dyplomacji. I ona przyniosła sukces. I teraz jest ona proszę państwa widoczna także na Warmii i Mazurach. Mamy tutaj przecież w Orzyszu wojska złożone z żołnierzy różnych krajów.

Według niego pokazuje to, że mamy do czynienia z praktyczną realizacją tej zasady, że ten pobyt ma charakter stały. I to jest wielka zmiana, wielka pozytywna zmiana w naszej sytuacji. Ale jeśli myślimy o obronie, to zawsze mówimy o tym, że broniony przez innych jest ten, kto sam umie się bronić. I stąd nasze wysiłki po to, by wzmocnić nasze siły zbrojne, rozbudować a przede wszystkim lepiej je uzbroić. Temu też mają służyć kolejne zakupy dla wojska, w tym najnowocześniejszej broni jak samolot F 35. Te wszystkie zakupy, ale także zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym tworzą tę nową jakość. Polska armia się dozbraja i staje się naprawdę nowoczesną, naprawdę zdolną do walki z trudnym przeciwnikiem – zapewnił lider PiS. Podkreślił, że Polska nie chce, by kiedykolwiek do tej walki doszło, ale postępuje w myśl zasady “chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”. (FILM)

W Elblągu zas dodawał: “Walka o przekop Mierzei Wiślanej to walka o to, by Polska była suwerenna. I o to, by brak suwerenności, który pozostał w niektórych ludzkich głowach, też został ostatecznie odrzucony. Ciągle można było mieć wrażenie, że dawny układ sił między Polską a krajem sąsiednim ze Wschody, że w jakiejś mierze trwa, że nie jesteśmy tak do końca suwerenności. Ta decyzja poprzedników odnosiła się nie tylko gospodarki, ale także suwerenności. Te różne akcje [ekologów i opozycji – red.] budzą wątpliwości, zastanowienie nad tym, czym ci ludzie w gruncie rzeczy się kierują. Są oczywiście, ci którzy kierują się naiwnością i wiarą, że nie można żadnego drzewa wyciąć. (…) Ta walka o przekop to właśnie walka o to, by Polska była suwerenna.” (FILM)

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.