Powiedzieli

Łatwiejsze inwestycje przygraniczne dzięki Funduszowi Trójmorza

“Fundusz Trójmorza docelowo ma on zgromadzić kwotę 3-5 miliardów euro. Dzięki niemu łatwiejsze ma być realizowanie inwestycji transgranicznych. Obecnie w niektórych obszarach z tą współpracą bywa różnie – brakuje na przykład dróg w pobliżu granic – a Fundusz na takie wyzwania właśnie ma odpowiadać. W zeszłym roku udział w funduszu zadeklarowało 6 banków z krajów naszej części Europy. W maju tego roku Fundusz Trójmorza został oficjalnie powołany do życia na podstawie aktu notarialnego, podpisanego w Luksemburgu. Jego udziałowcy będą szukali inwestorów spoza Trójmorza np. w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w funduszach inwestycyjnych z różnych krajów. Projekty realizowane w oparciu o Fundusz Trójmorza będą musiały mieć charakter komercyjny, a więc generować zysk dla inwestorów.”

05.08.19, polskieradio24.pl

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.