Ważne

Nowa odsłona programowa PiS

Prawo i Sprawiedliwość na swoje konwencji wyborczej w Lublinie przedstawiło nowe elementy programowe:

 • 14-ta emeryturę dla większości emerytów;
 • 13-ta emerytura zostanie utrzymana;
 • podwyżka płacy minimalnej;
 • 36 mld zł na drogi lokalne;
 • 3 mld zł do 2023 roku na rozwój miast;
 • wzrost nakładów na obronność do 2,5 proc. PKB w 2030 roku
 • sieć 5G w większości miast do końca 2023;
 • zwiększanie udziału polskiego kapitału w sektorze finansowym;
 • odejście od zasady procentowego przeliczania składki ZUS
 • skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw do 1 i do 2 mln euro;
 • umocnić pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów;
 • przywrócenie Ministerstwa Skarbu;
 • fundusz 100 obwodnic;
 • fundusz 2mld zł na modernizacje placówek służby zdrowia;
 • program “Kolej plus” na remonty 150 dworców;
 • fundusz 2mld zl inwestycji w szkołę i placówki oświatowe.

Kolejna dodatkowa emerytura dla większości emerytów. Od 2021 PiS planuje ruszyć z kolejnym programem kierowanym do emerytów i rencistów. Osoby, którym przysługiwać będą świadczenia emerytalne na poziomie niższym niż 120 % wysokości średniej emerytury będą mogły liczyć na tzw. „14. emeryturę” (program w całości obejmie emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekroczy ok. 2 900 zł w 2021 r. – napisano w dokumencie). Dzięki nowemu rozwiązaniu z dodatkowego świadczenia emerytalnego będą mogły skorzystać również osoby, których próg dochodowy zostanie nieznacznie przekroczony. W przypadku takich świadczeniobiorców, za podstawę obliczeń przyjmie się mechanizm „złotówki za złotówkę”, emerytura będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto. Szacuje się, że przyjęcie tak racjonalnego mechanizmu obliczeń pozwoli skorzystać z programu ok 90-95% Polakom uprawnionych do emerytury i renty – napisano w programie.

Wyższa 13. emerytura i emerytura minimalna. PiS proponuje też podwyższenie wypłaconej po raz pierwszy w tym roku 13. emerytury. Ma ona być wypłacana co roku i zwiększyć się od 2020 roku z 1100 zł do 1200 zł brutto. Partia proponuje też podwyżkę emerytury minimalnej do 1200 zł. Trzynasta emerytura zostanie wprowadzona jako stały element wsparcia finansowego emerytów i rencistów. Począwszy od roku 2020 wyniesie ona już 1.200 zł. Utrzymany zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – napisano w dokumencie. PiS obiecuje zwiększenie kwoty emerytury minimalnej do 1.200 z.. PiS zaznacza też, że wszystkie programy społeczne będą kontynuowane. Mowa o takich projektach jak Rodzina plus, Mama plus, Maluch plus, Senior plus i Dobry Start.

Duża podwyżka płacy minimalnej. PiS proponuje też podwyżkę płacy minimalnej do 3 tys. zł do końca 2020 r. i do 4 tys. do końca 2023 roku. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi ona 2250 zł.  Wzrost płac będzie stymulowany poprzez podniesienie płacy minimalnej do 3 tys. do końca 2020 r. i 4 tys. do końca kadencji w roku 2023. Nastąpią też podwyżki płac w sferach finansowanych ze środków publicznych. Ponadto będziemy prowadzić aktywną politykę gospodarczą, ograniczającą bezrobocie i tworzącą w ten sposób rynek pracownika, co przy wzroście gospodarczym będzie prowadziło do podnoszenia płac w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna ma wynieść 2600 zł.

36 mld zł na drogi lokalne. Prawo i Sprawiedliwość planuje też przeznaczyć 36 mld zł do 2028 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych. Tylko w 2019 r. program może objąć inwestycje drogowe na kwotę 6 mld zł. Program ten uzupełni budowa lokalnych przepraw mostowych w ramach specjalnego Programu Mosty dla Regionów o budżecie 2,3 mld zł. PiS chce realizować wart ponad 70 mld zł Krajowy Program Kolejowy (…). Celem jest zmodernizowanie i wybudowanie do 2023 roku aż 9.000 km torów kolejowych. (…) Do 2023 r. ma być zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw łącznie 200 dworców kolejowych. Wartość całego programu szacowana jest na 1,5 mld zł.

Prawo i Sprawiedliwość planuje przeznaczyć ok. 3 mld zł do 2023 roku na rozwój miast,

Prawo i Sprawiedliwość planuje też wzrost nakładów na obronność do 2,5 proc. PKB w 2030 roku.

Do końca 2023 roku sieć 5G w większości miast. Zakładamy, że już w 2020 roku w dwóch miastach w Polsce (m. in. w Łodzi), a do końca 2023 roku w większości miast będzie działać sieć 5G. Z uwagi na fundamentalne znaczenie sieci 5G dla bezpieczeństwa informatycznego państwa doprowadzimy do sytuacji, w której kontrolę nad siecią będzie pełniła polska firma. Na tym etapie nie przesądzamy, jaka to będzie firma.

Zwiększanie udziału polskiego kapitału w sektorze finansowym

PiS zapowiada podejmowanie działań mających na celu zwiększanie udziału polskiego kapitału w sektorze finansowym. Ze względu na wagę tego sektora (bankowego – przyp.) oraz na jego dynamikę, zachodzące w nim zmiany i duże przepływy kapitału, należy uważnie obserwować jego strukturę własnościową. (…) Będziemy na bieżąco analizować sytuację i w razie pojawiających się korzystnych, rynkowych warunków, będziemy podejmować działania mające na celu zwiększenie udziału kapitału polskiego w sektorze finansowym.

Odejście od zasady procentowego przeliczania składki ZUS –Prawo i Sprawiedliwość chce odejść od zasady procentowego przeliczania składki ZUS w relacji do płacy minimalnej i kontynuować uelastycznienie wysokości płacowych składek względem osiąganego przez firmę dochodu.

Skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro.
Umocnić pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów

PiS nie wyklucza przywrócenia Ministerstwa Skarbu i postuluje stworzenie nowego systemu nadzoru nad spółkami skarbu państwa.

Fundusz 100 obwodnic
PiS chce stworzyć Fundusz 100 obwodnic, bo “obwodnice są bardzo ważnym programem, który ma zapewnić lepsze warunki tworzenia miejsc pracy, tworzenia przedsięwzięć, inwestowania przez przedsiębiorców.  Właśnie obwodnica – trochę odwrotnie niż jej nazwa by wskazywała – powoduje, że do danego miasta, miasteczka ludzie, przedsiębiorcy, biznes przyjadą i będzie jeszcze więcej miejsc pracy”.

Pozostałe fundusze:

Fundusz modernizacji placówek służby zdrowia. Będzie to fundusz na początek 2-miliardowy, uzupełniany w razie potrzeb, dla wszystkich szpitali powiatowych i nie tylko (…) dla placówek służby zdrowia.

Program “Kolej plus” byłby przeznaczony na remonty 150 dworców.

Fundusz inwestycji w szkołę, placówki oświatowe. Też fundusz 2-miliardowy i uzupełniany w razie potrzeb.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.