Ważne

Śląsk musi być sercem przemysłu, najnowszych technologii, energetyki, robotyki, automatyzacji

“Śląsk musi być sercem przemysłu, najnowszych technologii, również technologii związanych z tym, z czym się Śląsk kojarzy, czyli przemysł, energetyka. Ale również (…) to tematy takie jak najnowocześniejsze przemysły związane z robotyką, z automatyzacją, mechatroniką, ale także oczywiście architektura, urbanistyka, czyli to z czego już Katowice i Śląsk słyną.

Centrum Nauki na Śląsku “będzie właściwie czymś jeszcze bardziej nowoczesnym niż Centrum Nauki Kopernik”. “Skonstruowanym, zrobionym w nowoczesnych, dzisiejszych czasach, a więc korzystając z tego galopu technologii, z tego postępu, z którym mamy do czynienia. Można powiedzieć, że będzie jeszcze bardziej kładło nacisk na te najbardziej nowoczesne nowinki.”

(08.09.19)

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.