Ważne

Mówimy o państwie dobrobyty obywateli

Jarosław Kaczyński powiedział dziś w Gdańsku: “Jeśli mówimy dziś o budowie polskiego modelu czy polskiej wersji państwa dobrobytu, to mówimy o czymś, co jest celem, chociaż nie jest to cel jakiś bardzo odległy. Jednocześnie mówimy o kierunku marszu – do przodu, właśnie w górę, a nie do tyłu. I taka jest stawka tych wyborów – do góry czy na dół, do przodu czy w tył... Fakty są za nami i przeciw tym, którzy z nami konkurują i dlatego na koniec, jak w wielu miejscach powiem tylko jedno słowo – “zwyciężymy”

My jesteśmy partią, która świetnie wie, że przedsiębiorcy są siłą, która rozbudowuje, napędza gospodarkę, ale muszą być stworzone odpowiednie warunki. Nie można przyjmować – jak pewna pani profesor – takiego klasowego punktu widzenia, walki klas, że jest klasa średnia, która zwalczą tę niższą, żeby ona za dużo przypadkiem nie zarabiała. Otóż nie, my się z tą koncepcją w istocie postmarksistowską zdecydowanie nie zgadzamy.

My jesteśmy partią solidarności społecznej, a to jest także solidarność między pracodawcą a pracobiorcą i to jest jedyna dobra podstawa rozwoju naszej gospodarki.

(Gdańsk 12.09.19)

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.