Ważne

Mamy obowiązek kontynuowania godnościowej rewolucji

Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś w Częstochowie: “Polska nie może i nie chce być na marginesie wielkich przemian gospodarczych; Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też naszymi dzisiejszymi ambicjami do tego, by inspirować świat do odważnych rozwiązań.

Naszym obowiązkiem jest dbać o każdego człowieka naszej wspólnoty. Staraliśmy się zrobić co w naszej mocy przez te lata, żeby tak się działo. Jednocześnie też Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński mówił nam, jaką sztuką jest żyć dobrem wspólnym. Polityka i wiara nie zawsze w oczach wszystkich stanowią idealne połączenie.

Wiara, wolność, solidarność są ze sobą nierozłącznie w polskich dziejach i w polskiej duszy splecione. Wydaje mi się, że w rzeczy samej Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności.

Rządzący i ludzie pracy mają wielki chrześcijański obowiązek, by łączyć ze sobą trudne wymiary naszego życia. Łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy, jak najlepszych warunków pracy, jak najbardziej godnej płacy, kontynuowania naszej rewolucji godności. Łączyć tę rewolucję godności z rozpoznawaniem wyzwań przyszłości.”

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.