Ważne

Apel do Rosji o realna i konstruktywną współpracę

W liście skierowanym do uczestników uroczystości w Kutach (miejscowość ta była w II Rzeczpospolitej graniczną z mostem na Czeremoszu przez który przeszły władze polskie do Rumunii po agresi Rosji sowieckiej 17.09.39) z udziałem delegacji z Polski, premier RP Mateusz Morawiecki napisał:

“W tym szczególnym dniu apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o porzucenie prób fałszowania historii oraz agresywnej polityki wobec sąsiadów. Apelujemy o wznowienie realnej i konstruktywnej współpracy ze społecznością międzynarodową tak, aby tragiczna historia była jedynie wspomnieniem”.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.