Ważne

Naszym celem – by Polacy żyli jak na Zachodzie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku przypomniał, że “13 października to decydujący dzień o przyszłości naszego kraju. Najbardziej eksponowane są nasze osiągnięcia w sferze społecznej, takie jak wspieranie polskich rodzin. O nikim nie zapominaliśmy spośród tych, którzy potrzebują pomocy. Myślimy o przyszłości, mamy na uwadze kwestię demograficzną.

Naszym celem jest to, aby Polacy żyli tak, jak obywatele na Zachodzie. Warunkiem rozwoju jest reforma oświaty i szkolnictwa wyższego. Musimy dobrze kształcić nasze dzieci i młodzież, dlatego przeprowadziliśmy zmiany w sferze edukacji. Polityka zrównoważonego rozwoju ma służyć wyrównywaniu różnic.

Postęp gospodarczy, którego potrzebujemy, musi opierać się na nowych technologiach i nowych metodach organizowania pracy. Opłaca się to wtedy, gdy cena pracy jest na przyzwoitym poziomie. Polska nie może być krajem taniej siły roboczej.

Sondaże, choć korzystne, nie wygrywają wyborów. Wybory wygrywa się w stałym kontakcie z wyborcami, w wysiłku i ciężkiej pracy. Chodzi o to, by 13 października została podjęta decyzja, która będzie w interesie Polski i Polaków.”

ZAPIS VIDEO – Jarosław Kaczyński (prezes PiS)

ZAPIS VIDEO – Jan Krzysztof Ardanowski (minister rolnictwa)

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.