Ważne

Chcę zapewnić stabilność finansów publicznych

Dziś (20.09.19) Minister Rozwoju – Jerzy Kwieciński został powołany na urząd Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju łącząc obie funkcje ministerialne. Obejmując nowy urząd powiedział: “Jako minister finansów przede wszystkim będę chciał zapewnić stabilność finansów publicznych. Chcę, by administracja była sprawna, przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców oraz by warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej były jak najlepsze”.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.