Polska

Kornel Morawiecki: Gospodarkę trzeba budować przez solidarność

Chociaż zmarły dziś ś.p. Marszałek Senior Kornel Morawiecki nie zajmował się w pierwszym rzędzie gospodarką, to jednak zwracał uwagę na jej istotne aspekty w wymiarze akcjologicznym. Solidaryzm i sprawiedliwość społeczna były tymi wyznacznikami, które dominowały w myśli twórcy Solidarności Walczącej. Wspominał tez o tym przed rokiem podczas konferencji  w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pt. “Niepodległa 4.0” – poświęconej stuleciu polskiej gospodarki ś. p. Kornel Morawiecki, który dokonał otwarcia konferencji 20 września 2018 r. mówił m.in.:

Spory wokół koncepcji gospodarczych i ustrojowych powstałe w podziemiu solidarnościowym trwają do dziś. Ślady sporów wokół koncepcji gospodarczych i ustrojowych powstałych w podziemiu solidarnościowym można zaobserwować także współcześnie. To, że mój syn premier rządu polskiego Mateusz Morawiecki patrzy na Polskę solidarnie to zasługa tamtej Solidarności Walczącej i Rzeczpospolitej solidarnej, która była naszym marzeniem lat 80.”

Podczas konferencji z udziałem przedsiębiorców, parlamentarzystów i młodzieży łódzkich szkół średnich, Kornel Morawiecki przypomniał trzy historyczne momenty, w których  “Polacy wpłynęli na losy świata. W 1920 r. – wygrywając bitwę o Warszawę – zahamowali sowiecką ekspansję na zachód Europy, w 1939 r. podjęli decyzję, by nie sprzymierzać się z Hitlerem, a w 1980 r. zmienili układ sił politycznych na świecie dzięki zrywowi Solidarności.
Rozpad Związku Radzieckiego to wielkie zwycięstwo Solidarności Walczącej, dzięki któremu możemy teraz tworzyć gospodarkę na poziomie, możemy konkurować z najlepszymi i wzbogacać siebie i innych”

Dodawał też, że “gospodarka – choć ważna – nie jest dla mnie sprawą najistotniejszą.” Nawiązał do dwóch nurtów powstałych w podziemiu lat 80. – liberalnego, który zwyciężył w Polsce lat 90. i nurtu solidaryzmu między ludźmi i narodami. Zdaniem śp. Kornela Morawieckiego to właśnie ten drugi nurt solidaryzmu społecznego daje rozwój sprawiedliwy:

“Ludzie pomagają sobie i wymagają od siebie nawzajem. Liberalne koncepcje doprowadziły do przemian, ale np. w Łodzi środowisko włókniarek pozbawione zostało źródeł pracy, dostępu do wygodnego życia. Po 30 latach od tej przemiany odbudowujemy dumę i siłę gospodarczą Polski. Nurt liberalny doprowadza do wielkich nierówności społecznych. Gospodarkę trzeba budować przez solidarność”.

Kornel Morawiecki zwrócił się na zakończenie swojego wystąpienia do młodych uczestników konferencji zapelem, aby “dyskutując o gospodarce i nowych rozwiązaniach, które są bardzo ważne, dają dobrobyt i wygodne oraz godne życie, nie wolno zapominać o aspekcie duchowym i społecznej solidarności”.

REDAKCJA

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.