Ważne

Co drugi Polak jest zadowolony, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki

Zmniejsza się grupa osób deklarujących obojętność wobec rządu Mateusza Morawieckiego – wynika z najnowszych badań CBOS, opublikowanego przez PAP.

Znamy wyniki najnowszego badania opinii publicznej. Gabinet Mateusza Morawieckiego popiera teraz 44 proc. Polaków. Z kolei 29 proc. stawia się w opozycji do obecnego rządu. Zmiany w obu przypadkach objęły 2 punkty procentowe, co oznacza wzrost polaryzacji. Dodatkowo odsetek badanych deklarujących obojętność zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Wynosi teraz 23 proc. Z tych danych wynika, że w porównaniu do września, w tym miesiącu wzrosła liczba osób deklarujących się jako zwolennicy i przeciwnicy rządu. Polacy tuż przed wyborami stają się mniej obojętni wobec osób sprawujących władzę.

Według badań CBOS dobrze efekty pracy rządu ocenia 53 proc. respondentów. Źle działania rządu określa 32 proc. ankietowanych. To wzrost o punkt procentowy. Natomiast 15 proc. Polaków nie ma zdania i nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. To spadek o 1 punkt procentowy wobec badania sprzed miesiąca. Można uznać zatem, że coraz więcej naszych rodaków zyskuje własne zdanie.

Badanie zostało wykonane przez CBOS, na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Przeprowadzono je w dniach 12-19 września metodą bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo (CAPI).

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.