Polska,  Ważne

Niesiemy dalej Polskę… pożegnanie Kornela Morawieckiego

“Ojciec wierzył, że my Polacy możemy wybić się ku wielkości… Sławny wódz mawiał, że już samo dążenie do wielkich celów jest wyrazem najwyższego męstwa. Ojciec zawsze właściwie takie cele miał na uwadze…

Twoje czyny, twoje dobro, wszystko, co zostawiłeś nam w szerszym i węższym wymiarze, jest silniejsze od śmierci. Ziarno, które zasiałeś, wydało plon stukrotny. Czerpałeś to ziarno z głębi nasze chrześcijańskiej wiary, naszej europejskiej kultury, tradycji, nauki. Wszystkie twoje czyny, twoje słowa, dobro, które dałeś innym, twoja walka o wolność, wydała wielki plon. Ten plon rośnie, pęcznieje, potężnieje. Dlatego nasza miłość, twoja miłość, jest silniejsza niż śmierć…

Tak jak tego pragnąłeś, niesiemy dalej Polskę. Jak żagiel, jak płomienie. Niesiemy ją ku przyszłości. Ku nowym obszarom, nowym epokom, nowym wyzwaniom. Polskę wolną i czystą jak łza. Polskę prawą i sprawiedliwą. Na pożytek nam i przyszłym pokoleniom. Na chwałę Bogu.” – mówił Mateusz Morawiecki – premier i syn ś.p. Kornela Morawieckiego podczas ostatniego pożegnania na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 05.10.19., gdzie spoczął obok ś.p. premiera Jana Olszewskiego.

Wcześniej w katedrze Polowej Wojska Polskiego po Mszy św. pogrzebowej przemówił Prezydent RP Andrzej Duda:

„Nie można nie szanować Kornela Morawieckiego, jego niezłomności, j..ego patriotyzmu, jego walki… Kornel Morawiecki miał szacunek dla każdego, rozumiał, co znaczy demokracja i wspólnota, że wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy niepodległą Polskę, której tak pragnął; ma ją dziś, walnie się do niej przyczynił” .

W swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński powiedział m.in.:

„Kornel Morawiecki łączył moralny i polityczny radykalizm z dobrocią i tolerancją, to czyniło go jednym z ojców polskiej niepodległości, tej prawdziwej. Gdy został marszałkiem seniorem Sejmu zaczął się koniec postkomunizmu i to był jego wielki triumf”.

 

Dr Kornel Morawiecki -fizyk i matematyk,  działacz opozycji niepodległościowej w PRL, twórca i przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu obecnej VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł 30 września 2019 r. po długiej chorobie (rak trzustki). Miał 78 lat.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.