Ważne

Zapewnimy Niemiecki poziom dopłat dla polskich rolników

Szef partii rządzącej (PiS) Jarosław Kaczyński występując dziś w programie “Tydzień” w TVP 1, odniósł się do tego, iż Polska wciąż jest wciąż poniżej średniej unijnej (na 19. miejscu) w rankingu wysokości dopłat rolniczych w Unii Europejskiej, przed którą są m.in. takie państwa, jak Malta (650 euro na hektar), Grecja (550 euro), czy Niemcy (300 euro).

Kaczyński zapewnił, że polski rząd będzie dążył do zmiany tego stanu rzeczy: “Jest taka okazja i na pewno z niej skorzystamy… Ja nie będę mówił tutaj o metodach, na pewno będą jeszcze rokowania. To są różne drogi, ale muszą prowadzić do tego, i my to gwarantujemy, Prawo i Sprawiedliwość to gwarantuje, że na konta rolników będą wpływały takie sumy, które odpowiadają w złotówkach temu, co mają na przykład Niemcy… Oczywiście nie będziemy Maltą – to jest szczególna sytuacja. Ale to, co jest w Niemczech, nam się należy i to będziemy mieli. I to będzie na pewno 1200, albo nawet więcej niż 1200 zł od jednego hektara” .

Jarosław Kaczyński odniósł się też do wspieranie rolników walczących ze skutkami suszy, na które w tym roku w pierwszej transzy przygotowano ponad 500 mln zł. Potwierdził, że ma być tych pieniędzy znacznie więcej i przypomniał, że w roku ubiegłym, gdy susza była większa niż obecnie, przeznaczono na ten cel 2 mld zł.

“Przypomnę, że poprzednio, za rządów PO-PSL, mimo tej rzekomo chłopskiej partii, było 300 milionów przy dłużej suszy. My się staramy pomóc rolnictwu, jak możemy. Z jednej strony poprzez te wielkie transfery społeczne, które my prowadzimy, z 500+ na czele, dotyczące w ogromnej mierze ludzi mieszkających na wsi, w tym rolników. A to są wielkie pieniądze, łącznie ponad 80 miliardów złotych, i duża część tego trafia właśnie na wieś…

Mamy lepsze warunki, jeżeli chodzi o paliwo rolnicze, mamy posunięcia, jeżeli chodzi o ochronę obrotu ziemią o ochrona polskiej ziemi, która naprawdę była poważnie zagrożona, nowe reguły dystrybucji tej ziemi, która w dalszym ciągu należy do państwa, i która do tej pory, to znaczy przed naszymi rządami, trafiała bardzo często w ręce różnych firm, firm zewnętrznych, a teraz będzie trafiała i trafia w ręce polskich rolników…

To są ułatwienie, jeżeli chodzi o drobny handel i drobną działalność gospodarczą rolników, jeżeli chodzi o zwolnienia od dużych opłat, to chodzi o drogi” – zaznaczył lider PiS. Zwrócił uwagę, że wszystkie inwestycje drogowe są ważne także dla rolnictwa, bo “dobra komunikacja, to także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej…

Te działania służą polskiej wsi i polskiej prowincji – w tym odbudowywanie struktur państwowych na terenie prowincji, jak komisariatów policji, poczty, połączeń komunikacyjnych, a tam gdzie jest to możliwe także dworców kolejowych i linii kolejowych”.

Poprzednicy obecnych rządów traktowali wieś, jak coś drugorzędnego, i to było w ich mentalności…. Rząd Zjednoczonej Prawicy ma stosunek do wsi i prowincji zupełnie inny. Bo my cenimy na wsi nie tylko ciężką pracę, nie tylko polską żywność, nie tylko ogromne sukcesy na przykład w eksporcie polskiej żywności, ale my cenimy także wiejską rodzinę, to przekazywanie wartości, przekazywanie wartości związanych z polskością, z wiarą, z pewnymi dobrymi obyczajami…

Dla nas wieś jest jedną z ostoi tego, co chcemy ochronić, to znaczy polskości w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, polskości, która oczywiście musi być na wsi i musi być w mieście, ma konsolidować naszą wspólnotę po to, żeby ona trwała i była coraz silniejsza, i żeby zrealizować ten wielki plan, który mamy, żeby Polska po raz pierwszy od przeszło 1000 lat, była krajem równie zamożnym, czy miała PKB taki sam, jak w krajach na zachód od naszych granic…

Naszym “punktem dojścia” są Niemcy – czyli spośród dużych państw europejskich kraj najbardziej rozwinięty gospodarczo, o najwyższym PKB. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej określili niedawno ten okres dojścia do przeciętnej Unii Europejskiej na 14 lat, a do pozycji Niemiec na 21 lat. Premier Mateusz Morawiecki – bardzo zdolny człowiek – twierdzi, że tę drogę możemy przebyć jeszcze szybciej. Mam nadzieję, że tak będzie…

Chcemy, aby cała Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, a polityka takiego rozwoju jest w wielkiej mierze skierowana w kierunku polskiej wsi. My polską wieś szanujemy. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że polską wieś dzisiaj reprezentujemy, że mamy tam ze wszystkich partii zdecydowanie największe poparcie, a szczególnie wśród rolników”.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.