Gospodarka

Morawiecki – Likwidacja pułapek rozwojowych Polski

Mateusz Morawiecki wystąpił (08.10.19) na dorocznym kongresie “Polska 590” w Rzeszowie. Przypomniał na nim 5. pułapek rozwoju, które zdefiniował gdy tworzona była przed czterema laty Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zwana potocznie “Planem Morawieckiego”.  Korzystając z okazji, szef rządu podsumował ostatnie dokonania w tym zakresie w obszarze wyjścia Polski z tych niebezpiecznych pułapek blokujących nasz rozwój:

  • demograficznej,
  • rozwoju zależnego,
  • słabości instytucji,
  • niskich marż,
  • średniego rozwoju.

Wprowadzony przez obecny rząd Program 500+ umożliwił Polsce uniknięcie pułapki demograficznej. “Przeznaczyliśmy kilkadziesiąt miliardów zł na politykę prorodzinną. Prognoza urodzeń na rok 2018 oscylowała wokół 340 tys. dzieci, tymczasem rodzi się do 380 tys. dzieci. To są dane sprzed wprowadzenia rozszerzonej wersji programu, bo od lipca wprowadziliśmy 500 zł na pierwsze dziecko. To daje nadzieję, że ta dzietność jeszcze wzrośnie – mówił premier. . Ostatnie dane GUS wskazują jednak, że wskaźnik urodzeń znowu spadł, a jak pisaliśmy w lutym, W ubiegłym roku poziom skrajnego ubóstwa po raz pierwszy wzrósł od wprowadzenia programu 500 plus. Coraz częściej Polacy mówią mi, że wrócili do Polski, bo warunki do życia są dziś o wiele lepsze niż jeszcze kilka lat temu. W kolejnych latach, każdy rząd powinien sobie postawić takie zadanie, jak my – przyciągać Polaków z emigracji. To mniej łez z tytułu rozstać, ale też to kapitał doświadczeń i kapitał finansowy, który chcemy przyciągać” – mówił premier,.

Odnosząc się do pułapki rozwoju zależnego w jaka wpadła Polska premier stwierdził: “Najbardziej znani ekonomiści na świecie, jak Pikety, mówili, że w ciągu ostatnich 20 lat zrobiliśmy ogromny błąd, nadmiernie uzależniliśmy się od kapitału zagranicznego a dla polskiej gospodarki wynaleziono nawet specjalny termin, gospodarki uzależnionej. Najbardziej znani ekonomiści na świecie, jak Pikety, mówili, że w ciągu ostatnich 20 lat zrobiliśmy ogromny błąd, nadmiernie uzależniliśmy się od kapitału zagranicznego a dla polskiej gospodarki wynaleziono nawet specjalny termin, gospodarki uzależnionej. Obecny rząd także przyciąga kapitał zagraniczny, ale „uczciwy”. Rząd PiS przyciąga każdy uczciwy kapitał, z Japonii czy USA, pod warunkiem płacenia tu podatków, i że są to inwestycje greenfieldowe “. Z tym problemem wiąże się brak oszczędności krajowych co przypomniał premier w swoim wystapieniu: “Dlatego byliśmy skazani na przyciąganie kapitału zagranicznego. Przez taki a nie inny model, uzależniający nas od gospodarki zagranicznej, w Bloombergu padło nawet słowo „kolonizacja” jesteśmy skazani na bardzo powolne odwracanie inwestycji. Ale  jednocześnie zachodzi w Polsce przełom kopernikański, bo w 2019 r. po raz pierwszy więcej Polaków oszczędzało niż nie mogło sobie na to pozwolić. To pierwszy moment w Polsce w ciągu ostatnich 80 lat. To przełom kopernikański. Za 10, 20 lat to będzie źródłem kapitału. Ten zwrot świadczy o tym, że powoli jesteśmy w stanie i udowadniamy to, odejść od pułapki modelu zależnego“. Z tematem tym wiąże się problem repolonizacji banków: “Nasz sektor bankowy – mówił premier – jest po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w polskich rękach. W roku 2019 i 2020 – będziemy mieć jeden z najszybszych wzrostów, Wg KE – jesteśmy państwem najszybciej domykającym lukę podatkową. Jako pierwsi podnieśliśmy temat rajem podatkowego. Dziś cała UE mówi naszym językiem – raje podatkowe są złe. I bardzo dobrze, bo my na nich bardzo dużo tracimy.”

Kolejna pułapka słabości instytucji została również pokonana: “Pierwsza RP upadła na skutek słabości ówczesnego systemu podatkowego, która nie wystarczyła choćby by utrzymać armię – mówił. Uszczelnienie systemu podatkowego jest mitycznym atlasem który dźwiga nasz wzrost gospodarczy – grzmiał i chwalił się równoczesnym obniżeniem podatku CIT dla małych przedsiębiorstw oraz PIT dla młodych. Wyraźnie widać, że państwo nie może być jedynie stróżem nocnym… Polska dokonała rewolucji na rynku warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dzięki obniżaniu podatków. Obecnie ma nastąpić dostosowanie opłat za ZUS do dochodów firm. Tu wielokrotnie wskazywaną pułapką jest z kolei minimalna późniejsza emerytura.”Mamy badania, z których widać, że dokonaliśmy fundamentalnej zmiany na rynku pracy. O ile kilka lat temu 8% twierdziło, że sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, to dziś – 58% To dzięki wam, polskim przedsiębiorcom, ale też dzięki państwu polskiemu, które promuje polski eksport. Z danych za lata 2014 – 2018, wynika, że eksport rośnie 2 razy szybciej niż eksport całego świata”– mówił premier Morawiecki.

Pułapka niskich marż oraz pułapka średniego rozwoju to problem, który również powoli zanika. Wzrost polskiego eksportu – żywności, eksport mebli i inne sukcesy polskiego biznesu zmieniaja sytuacje Polski: “Kto by pomyślał, Polska, niespełna 40 mln mieszkańców, jesteśmy na podium eksportu światowego. Trzydzieści lat temu zgrzytałem zębami, gdy mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść. 20 lat temu – ze trzeba po niego wyjechać za granice, 10 lat temu – że najłatwiej zarobić na VAT Teraz można spokojnie go zarobić w biznesie.” Problemem jednak pozostaje kwestia regulacji i walki z polską konkurencyjnością na tym właśnie polu: “70% naszych regulacji pochodzi z Unii Europejskiej i że jesteśmy przez zachodnią część UE coraz częściej traktowani jako konkurent70% naszych regulacji pochodzi z Unii Europejskiej. Jesteśmy przez zachodnią część UE coraz częściej traktowani jako konkurent. Unia Europejska nie jest kochającą się rodziną państw, tylko twardo realizujących swoje interesy komisarzy Komisji Europejskiej. Rzuciliśmy rękawice naszym konkurentom, ale i partnerom i nasza siła została dostrzeżona. Teraz musimy się mierzyć na podstawowym poziomie…. na poziomie sprytnych regulatorów. Konkurencja dzisiaj między państwami w dużym stopniu odbywa się na poziomie regulacyjnym. Konkurencja smart regulators – sprytnych regulatorów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, wszystkiego rodzaju urzędy komunikacji elektronicznej czy regulacji sektora energetycznego. I oczywiście ministerstwa w swojej funkcji regulacyjnej. Odnosząc się do krajowych regulacji wskazał, że spada liczba stron ustaw. Jak wskazał w 2017 r. było 30 tys. stron, a w zeszłym już ok. 15 tys. “Zmniejszyliśmy liczbę ustaw, liczbę regulacji, tak jak sobie tego przedsiębiorcy życzyli” – podkreślił premier. Jak zaznaczył, teraz następny krok należy do urzędników. “Tego nie da się zadekretować jedną ustawą, to powolny proces zachodzący z roku na rok, ale ja wierzę, że on się odbywa”…

Podsumowując swoje wystąpienie premier Morawiecki stwierdził: “Taka mieszanka polityki finansowej, społecznej i promocji innowacyjności, przez te wszystkie działania, które doprowadziły do najwyższego poziomu wydatków na badania i rozwój, to wszystko będzie nas dalej wiodło w kierunku państwa, które odniesie ogromny sukces na arenie międzynarodowej i będzie w stanie zapewnić aspiracje Polaków, że nie będą musieli migrować.”

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.