Ważne

Kończymy w Polsce z gospodarką zależną

W latach 2014-2018 eksport brutto polskich produktów i usług rósł dwa razy szybciej niż eksport całego świata … Eksport polskich produktów i usług jest najlepszą metodą importu kapitału do Polski bez dodatkowego uzależnienia się od kapitału zagranicznego… Jeśli jest jakaś liczba, która mnie szczególnie cieszy, to jeden z najwyższych wskaźników konkurencyjności w UE” – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki podczas “Kongresu 590” w Rzeszowie.

Mamy badania, z których widać, że dokonaliśmy fundamentalnej zmiany na rynku pracy. O ile kilka lat temu 8% twierdziło, że sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, to dziś – 58%. To dzięki wam, polskim przedsiębiorcom, ale też dzięki państwu polskiemu, które promuje polski eksport.

“Trzeba dać szansę krajowym przedsiębiorcom, to jest nasza polityka, nasza podstawowa filozofia.  Możemy iść drogą trochę bardziej krętą, pod górkę, ale staramy się przede wszystkim wychodzić naprzeciw poprzez budowanie krajowego zasobu oszczędności; przez to też krajowych inwestycji, niezależnych wyłącznie od sprzedaży majątku krajowego, a jednocześnie promocja wzrostu gospodarczego poprzez repatriacje kapitału na skutek promocji eksportu…

Eksport polskich produktów i usług jest najlepszą metodą importu kapitału do Polski bez dodatkowego uzależnienia się od kapitału zagranicznego. Takie proste, a zarazem takie skomplikowane, dlatego eksport jest naszym oczkiem w głowie…

Dzięki waszym działaniom i waszych pracowników, produktywność Polski jest rosnąca,  wydajność pracy pracowników jest na tyle wysoka, że potrafiliśmy mimo relatywnie szybkiego przyrostu płac, rosnąć dwa razy szybciej w eksporcie naszych produktów i usług niż reszta świata” – zwrócił się premier do zebranych przedstawicieli biznesu i dodał, że “nasi sąsiedzi znajdują się w sytuacji gospodarczego spowolnienia, co szczególnie widać w strefie euro i gospodarce niemieckiej…

Po raz pierwszy od 30 lat mamy jednak sytuację taką, że polski wzrost gospodarczy, PKB nie spada proporcjonalnie do tego, jak spada wzrost niemiecki, eksport niemiecki.  Nie chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy zupełnie odłączeni od tego podstawowego trendu. Broń Boże nie. Z pokorą podchodzimy do rzeczywistości gospodarczej, ale chcę zauważyć, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat potrafiliśmy wypracować nasze wewnętrzne – że tak powiem – soki żywotnego wzrostu, które pozwalają nam utrzymać  wzrost na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do krajów ościennych

Często mówicie, że za dużo mamy regulacji. Na pewno tak jest, choć chciałbym, żebyście wiedzieli, że 70% naszych regulacji pochodzi z Unii Europejskiej i że jesteśmy przez zachodnią część UE coraz częściej traktowani jako konkurent70% naszych regulacji pochodzi z Unii Europejskiej.

Jesteśmy przez zachodnią część UE coraz częściej traktowani jako konkurent. Unia Europejska nie jest kochającą się rodziną państw, tylko twardo realizujących swoje interesy komisarzy Komisji Europejskiej.

Rzuciliśmy rękawice naszym konkurentom, ale i partnerom i nasza siła została dostrzeżona. Teraz musimy się mierzyć na podstawowym poziomie…. na poziomie sprytnych regulatorów.

Konkurencja dzisiaj między państwami w dużym stopniu odbywa się na poziomie regulacyjnym. Konkurencja smart regulators – sprytnych regulatorów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, wszystkiego rodzaju urzędy komunikacji elektronicznej czy regulacji sektora energetycznego. I oczywiście ministerstwa w swojej funkcji regulacyjnej.

Odnosząc się do krajowych regulacji wskazał, że spada liczba stron ustaw. Jak wskazał w 2017 r. było 30 tys. stron, a w zeszłym już ok. 15 tys. “Zmniejszyliśmy liczbę ustaw, liczbę regulacji, tak jak sobie tego przedsiębiorcy życzyli” – podkreślił premier. Jak zaznaczył, teraz następny krok należy do urzędników. “Tego nie da się zadekretować jedną ustawą, to powolny proces zachodzący z roku na rok, ale ja wierzę, że on się odbywa”…

Uszczelnienie systemu podatkowego jest mitycznym atlasem, który dźwiga nasz wzrost gospodarczy… Polska dokonała rewolucji na rynku warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dzięki obniżaniu podatków.

* * *

Pracownicze Plany Kapitałowe – Celem PPK ma być pomoc Polakom w odkładaniu pieniędzy na emeryturę. Program oszczędnościowy zakłada, że co miesiąc z pensji pracownika będzie odprowadzana konkretna część jego wynagrodzenia. Pieniądze mają być gromadzone na prywatnym koncie. Dużym plusem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że jest to program dobrowolny. Oznacza to ni mniej ni więcej, że każdy pracownik może podjąć decyzję czy chce w ten sposób odkładać pieniądze, czy nie.  Warto jednak podkreślić, że każdy z automatu jest do PPK włączany. Jedyną możliwością jest wypisanie się z tego programu.

* * *

Jedną z istotnych pułapek rozwoju Polski była pułapka rozwoju zależnego…. Podstawową bolączką makroekonomiczną był do tej pory brak krajowych oszczędności. Dlatego byliśmy skazani na przyciąganie kapitału zagranicznego. Przez taki, a nie inny model, uzależniający nas od gospodarki zagranicznej, w Bloombergu padło nawet słowo „kolonizacja”, jesteśmy skazani na bardzo powolne odwracanie inwestycji.

Najbardziej znani ekonomiści na świecie, jak Pikety, mówili, że w ciągu ostatnich 20 lat zrobiliśmy ogromny błąd, nadmiernie uzależniliśmy się od kapitału zagranicznego a dla polskiej gospodarki wynaleziono nawet specjalny termin, gospodarki uzależnionej. Obecny rząd także przyciąga kapitał zagraniczny, ale „uczciwy”. Rząd PiS przyciąga każdy uczciwy kapitał, z Japonii czy USA, pod warunkiem płacenia tu podatków, i że są to inwestycje greenfieldowe.

Obecnie zachodzi w Polsce przełom kopernikański, bo w 2019 r. po raz pierwszy więcej Polaków oszczędzało niż nie mogło sobie na to pozwolić.To pierwszy moment w Polsce w ciągu ostatnich 80 lat. To przełom kopernikański. Za 10, 20 lat to będzie źródłem kapitału. Ten zwrot świadczy o tym, że powoli jesteśmy w stanie i udowadniamy to, odejść od pułapki modelu zależnego…

Stąd też chciałem bardzo gorąco państwa poprosić – jako przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów – o zachęcanie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. To jest de facto pierwsza próba wygenerowania autentycznie polskich oszczędności. Do tej pory zawsze było tak, że mieliśmy szczupłość kapitału, w związku z tym zapraszaliśmy ten kapitał z zewnątrz, sprzedawaliśmy mu czasami najlepsze kąski...”

Na zakończenie premier Morawiecki powiedział:

“Kto by pomyślał, Polska, niespełna 40 mln mieszkańców, jesteśmy na podium eksportu światowego… Trzydzieści lat temu zgrzytałem zębami, gdy mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść. 20 lat temu – ze trzeba po niego wyjechać za granice, 10 lat temu – że najłatwiej zarobić na VAT – opisywał premier. Teraz można spokojnie go zarobić w biznesie..”

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.