Ważne

Polska dobrze rządzona może się dobrze rozwijać

„Przez cztery lata naszej kadencji zrobiliśmy więcej, niż zapowiadaliśmy. Polska dobrze rządzona może się dobrze rozwijać. (…) Mamy konkretny plan, zmierzający do tego, żeby w ciągu najbliższych kilkunastu lat… Plany te nazwaliśmy polską wersję Państwa Dobrobytu. To odważny plan, stwierdzający, że będziemy długo rządzić… Mamy doprowadzić do tego, aby Polska osiągnęła przeciętny w Unii Europejskiej PKB na głowę, a następnie ten poziom, który mają Niemcy. Krótko mówiąc, chcemy być na poziomie Niemiec, ale tych za kilkanaście lat. Chcemy zrobić coś naprawdę wielkiego i możemy to zrobić. Myśmy przez te 4 lata udowodnili, że Polska dobrze rządzona może się dobrze rozwijać. Z jednej strony musi być popyt, z drugiej inwestycje, musi podnosić się poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw. Dziś w Polsce przeciętna płaca to jest 57 procent płacy niemieckiej, chociaż stosunek PKB jest lepszy dla Polski. PiS jest przeciwny koncepcji Polski jako taniej siły roboczej, zaplecza rozwiniętej Europy” –  mówił prezes Jarosław Kaczyński we wtorek na konwencji PiS w Sosnowcu.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.