Ważne

Nauka jako źródło rozwoju gospodarczego

We czwartek na konwencji w Katowicach premier Mateusz Morawiecki mówił o sukcesach „Programu dla Śląska” i kolejnych planach jego realizacji.

– Śląsk zawsze był kluczem do wielkości przemysłowej, gospodarczej, a w ślad za tym również politycznej, w Europie centralnej, nie tylko w Polsce, bo różnie toczyły się losy w ostatnich kilkuset latach – podkreślił premier podczas spotkania w Muzeum Śląskim w Katowicach, podsumowując dwa lata realizacji „Programu dla Śląska”.

Mateusz Morawiecki szczególnie podkreślił rolę uniwersytetów w rozwoju tego regionu. Celem reform jest szersze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które powstają na uczelniach, bezpośrednio na rynek komercyjny. Ocenił, że jego rząd zainwestował miliard złotych w uczelnie na Śląsku.

– Jest rzeczą niesatysfakcjonującą, że nauka w zbyt małym stopniu przekłada się na korzyści gospodarcze. Przeznaczyliśmy ponad miliard złotych na program dla uczelni województwa śląskiego – mówił wystąpieniu.

Szef rządu zauważył, że takie programy były wcześniej stosowane w Polsce dla innych uczelni takich jak Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet Warszawski. – Jednak tutaj jest ogromny potencjał techniczny, inżynierski, projektowy i przemysłowy, czyli to, co stanowi o sile Śląska. Ponieważ ta wielka historia przemysłu śląskiego nie jest żadną kulą u nogi, nie jest żadnym piątym kołem u wozu, jest kołem zamachowym całego przemysłu śląskiego. A w ślad za tym kołem zamachowym przemysłu całej Polski – podsumował premier.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.