Powiedzieli

Gowin: Przyspieszenie tempa wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

„Wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich będzie przyspieszenie tego, co w zdecydowanie niedostatecznym stopniu udało się mnie samemu i nam wszystkim osiągnąć w ostatnich czterech latach: chodzi o przyspieszenie tempa wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe” – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

„Ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym gwarantuje coroczny, systematyczny wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w stosunku do PKB, ale tempo tego wzrostu nie jest imponujące. Chciałbym moim dzisiejszym wystąpieniem, po wczorajszych wyborach, zapoczątkować nową dyskusję na temat priorytetów polskiego państwa”.

Według Jarosława Gowina szybszy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe i lepsze ich wykorzystywanie musi stać priorytetem. Jest to warunkiem rozwoju naszego kraju. Przypomniał również, że Polska wpłaca do budżetu unijnego 3 proc. na naukę, a wykorzystuje z tego budżetu zaledwie 1 proc. Wicepremier chciałby, aby to uległo zmianie.

Rozwój nauki i szkolnictwa wyższego ma jednak nie ograniczyć się wyłącznie do nauk ścisłych. Minister podkreślił rolę nauk humanistycznych. „To uczelnie pedagogiczno-humanistycznych zapewniają odpowiednie zasilanie tego, co przecież jest rdzeniem tożsamości kulturowej. Nauki humanistyczne tworzą, rozwijają tę wspólnotę kulturową” – powiedział Jarosław Gowin.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.