Zagranica

Walka ze światowym ubóstwem nagrodzona Nagrodą Nobla

Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer zostali nagrodzeni „ekonomicznym Noblem”, czyli tegoroczną Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

W werdykcie czytamy, że badania, prowadzone przez trójkę laureatów „znacząco zwiększyły nasze zdolności zwalczania biedy na świecie”. Zaledwie w ciągu dwóch dekad ich bazujące na doświadczeniach podejście zmieniło ekonomię rozwoju, który to dział jest dziś polem intensywnej działalności badawczej – zaznaczyła Akademia.

Jak wskazano, nagrodzeni opracowali podejście pozwalające szeroki problem biedy podzielić na węższe zagadnienia, dotyczące np. zdrowia czy edukacji. Wykazali następnie eksperymentalnie, że zastosowanie odpowiednich narzędzi wobec tych węższych obszarów jest najbardziej efektywne.

Akademia zwróciła też uwagę, że “praca ekonomistów pokazała, w jaki sposób można rozwiązać problem ubóstwa, zadając bardziej precyzyjne pytania dotyczące edukacji i opieki zdrowotnej”.

Głównym osiągnieciem Abhijita Banerjee i Esther Duflo jest wspólnie wydana w 2011 r. praca pt. „Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”. Opisuje ona sposoby myślenia i podejmowania decyzji przez ludzi biednych w kwestiach edukacji, opieki zdrowotnej czy przedsiębiorczości.

Natomiast Michael Kremer specjalizuje się badaniach rozwoju edukacji i zdrowia w biedniejszych krajach. Dodatkowo przez stymulowanie prywatnych inwestycji pomaga o rozwijać rynek szczepionek – ich tworzenie oraz dystrybucję w krajach rozwijających się.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.