Ważne

Polska gospodarka odporna na Brexit

Dziś szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz premier Boris Johnson poinformowali, iż zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu UE, który ma zająć się tą kwestią Brexitu zawarto porozumienie. Polska aktywnie zabiegała o podjęcie konstruktywnych negocjacji między UE i W. Brytanią. Zawarte dziś porozumienie przewiduje okres przejściowy do końca 2020 r., ale może być on przedłużony. Ponadto daje pewność obywatelom, firmom, a także z punktu widzenia budżetu UE. Porozumienie musi być jeszcze zawarte przez przywódców państw na szczycie UE, a następnie zatwierdzone przez Izbę Gmin i Parlament Europejski. Co to oznacza dla Polski? Mówił o tym zaledwie tydzień temu minister finansów i rozwoju Jerzy Kwieciński:

“Nasza gospodarka ciągle pozostaje odporna na ryzyka związane z prawdopodobnym twardym Brexitem i rosnącymi napięciami w wojnie handlowej… Dobre podstawy rozwoju naszej gospodarki dostrzegają kolejne instytucje finansowe i agencje ratingowe. Ogłoszone w tym tygodniu oceny polskiej gospodarki przez Bank Światowy i Agencję Moody’s są zgodne z wcześniejszą – sprzed dwóch tygodni – oceną sformułowaną przez agencję ratingową Fitch, która utrzymała rating Polski na poziomie A-, uzasadniając swoją decyzję silnymi fundamentami makroekonomicznymi w naszym kraju, odpowiednim stopniem zdywersyfikowania gospodarki oraz korzyściami płynącymi z członkostwa w UE. To potwierdza, że gospodarka naszego kraju ciągle pozostaje odporna na ryzyka związane z coraz bardziej prawdopodobnym twardym Brexitem, rosnącymi napięciami w wojnie handlowej czy wreszcie niepewnościami wynikającymi z sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.”

Jak powiedział przed porozumieniem polski wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański:

“Negocjacje między UE, a Wielką Brytanią ws. brexitu przynoszą zbliżenie stanowisk; mamy szansę na pokonanie kryzysu ratyfikacyjnego… Polska publicznie i kanałami dyplomatycznymi apelowała w ostatnich dniach o poważne podjęcie rozmów z Londynem po ogłoszeniu nowych propozycji premiera Borisa Johnsona. I to przynosi skutki. Negocjacje przynoszą realne zbliżenie stanowisk, które przez ostatnie miesiące były bardzo oddalone, mamy szansę na pokonanie kryzysu ratyfikacyjnego przez przyjęcie rozsądnych poprawek do umowy wyjścia”

Dziś, już po ogłoszeniu porozumienia min. Szymański powiedział: “Porozumienia otwiera drogę do ochrony obywateli i rozliczenia finansowego pomiędzy W. Brytanią i UE oraz zawarcie porozumienia handlowego po Brexicie.”

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.