Zagranica

Czym jest Fundusz Trójmorza?

Kraje środkowej i wschodniej Europy wciąż pozostają gorzej skomunikowane od swoich zachodnich sąsiadów. Jednak szybki i swobodny przepływ towarów i ludzi stanowi warunek naszego dalszego rozwoju.

Szacuje się, że na inwestycje służące prostemu nadgonieniu zaległości w infrastrukturze potrzeba w naszym regionie około 575 mld euro, tymczasem z nowego unijnego budżetu możemy się spodziewać ok. 40 mld euro w siedmioletniej perspektywie.

W celu znalezienia sposób finansowania wymaganych inwestycji oraz stworzenia koła zamachowego wspólnej unijnej gospodarki powstaje Fundusz Trójmorza. Będzie to inicjatywa komercyjna, której zadaniem stanie się wspieranie inwestycji w obszarze transportu, energii oraz infrastruktury cyfrowej. Łączna skala inwestycyjnych potrzeb w tych trzech sektorach wynosi ponad 570 mld euro

– Kraje Trójmorza zajmują 28 proc. powierzchni Unii Europejskiej, mieszka w nich 22 proc. unijnych obywateli, ale wytwarza się tu tylko 11 proc. PKB całej wspólnoty. Chcemy, by to było co najmniej 22 proc., adekwatnie do liczby ludności. Tak wielki rozwój gospodarczy, przekładający się na poziom i jakość życia mieszkańców, nie jest jednak możliwy bez odpowiedniej infrastruktury: dróg, kolei, szlaków wodnych, sieci energetycznych, łączy cyfrowych itd. – tłumaczyła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu”.

Projekt opiera się na stworzeniu szybkiej i nowoczesnej linii kolejowej napędzanej wodorem, łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym i Adriatykiem. Miałyby one przebiegać przez Rzeszów, Lublin, Białystok aż do Trójmiasta i innych portów nad Bałtykiem. Druga część inwestycji skupiłaby się na sieci autostrad łączących wschodnie kraje europejskie od Litwy po Grecję.

­ – Jesteśmy funduszem typowo komercyjnym, który stanowi uzupełnienie dla realizacji projektów infrastrukturalnych, które mogą być realizowane na zasadach rynkowych. Trzeba będzie znaleźć takie projekty bądź ich fragmenty, które będą mogły zostać zrealizowane na zasadach komercyjnych – komentuje prezes zarządu BGK.

Fundusz gromadzi środki finansowe z działających na całym świecie funduszy emerytalnych, jak również z Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Według zapowiedzi ma on funkcjonować na zasadzie czystko komercyjnej, tym samym przynosić udziałowcom zyski, co stanie się zadaniem niezależnego podmiotu zarządzającego.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.