Ważne

Sprzeciw premiera Morawieckiego w sprawie zmniejszenia budżetu UE

Podczas piątkowej sesji roboczej Rady Europejskiej przywódcy państw wspólnoty wspólnie dyskutują budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

“Premier Morawiecki walczy dzisiaj o jak najlepszy budżet UE dla Polski” – napisał w piątek rano na Twitterze minister finansów Jerzy Kwieciński.

Polski szef rządu pojechał do Brukseli z krytycznym nastawieniem wobec fińskiego projektu zmniejszenia budżetu wspólnoty.

„Państwa, które chcą zmniejszać budżet, mówią jednocześnie o zwiększaniu europejskości. To jakiś problem ze spójnością” – skomentował przed piątkowymi negocjacjami premier Mateusz Morawiecki.

Propozycja zgłoszona przez prezydencję fińską zakłada, że wieloletnie ramy finansowe, czyli tzw. budżet Unii Europejskiej, będą na poziomie 1,055 proc. dochodu narodowego wszystkich 27 państw, które pozostaną po brexicie we wspólnocie. Wcześniej Komisja Europejska sugerowała budżet na poziomie nawet 1,11 proc. DNB. Pomysł Komisji Europejskiej i tak był ograniczony względem postulatów Parlamentu Europejskiego, który domaga się budżetu na poziomie 1,3 proc. DNB.

Premier Morawiecki wyjaśnił również, że Polska opowiada się za większą swobodą w kwestii unijnego budżetu. Zarówno jeśli chodzi o wspólny rynek jak i politykę rolną.

Taka reakcja polskiego szefa rządu nie budzi zaskoczenia. Stawką tych negocjacji są środki na dalszy rozwój i modernizację kraju. Już propozycja Komisji Europejskiej zawierał cięcia funduszy na spójność dla Polski. Trzeba jednak podkreślić, że prezydencja zmniejsza wysokość budżetu o około 65 mld euro, ale łagodzi cięcia na rolnictwo i spójność.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.