Ważne

Polska za rozszerzeniem Unii Europejskiej

„Europejskość w wymiarze strategicznym jest poszerzeniem wpływów, rozszerzaniem się. Krótkowzroczne zamykanie drzwi przed tymi niewielkimi państwami, ale ważnymi z strategicznego punktu widzenia jest błędem. Czy europejskość jest pewnym frazesem czy faktem? Jak np. kwestia budżetu, o której będziemy dyskutowali, która przecież określa ramy finansowe, wymiar finansowy, a więc ambicje finansowe UE, w które obszary Unia Europejska chce wchodzić?” – pytał premier Mateusz Morawiecki.

Rozczarowanie decyzją UE jest w Albanii i Macedonii Północnej ogromne. Tym bardziej, iż zdaniem Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz szefa Rady Europejskiej oba kraje Bałkanów Zachodnich spełniły wszystkie warunki potrzebne do podjęcia rozmów akcesyjnych. Obiecywano to im oraz pozostałym państwom bałkańskim od 2003 r.

Trzeba przy tym przypomnieć, iż Macedonia Północna spełnia formalne kryteria już od 2009 r., a od 2018 spełnia je także Albania. Po tym, jak Macedonia Północna rozwiązała spór z Grecją dotyczący nazwy państwa, w Skopje można było wyjść z założenia, że na szczycie UE w Brukseli urzeczywistnione zostaną w końcu wieloletnie zapowiedzi. Niestety tak się jednak nie stało.

Weto Francji, Holandii i Danii jest tym bardziej niezrozumiałe, gdyż akcesja Albanii i Macedonii Północnej potrwa na pewno dziesięć lat lub dłużej i może być wykorzystana do tego, by kraj lepiej przygotować na wprowadzenie standardów unijnych. Nie będzie wszak tak,iż w Albanii i Macedonii Północnej obowiązywać będzie od jutra prawo swobodnego przepływu pracowników. Unia Europejska ma za sobą doświadczenie z  akcesji Bułgarii, Rumunii czy Turcji. Obecnie procedury te są nie tylko o wiele bardziej złożone, ale też zostały usztywnione. Kolejne regulacje, mogą być wprowadzone w trakcie negocjacji, ale nie wcześniej. Procedury akcesyjne nie były i nie są sztywnym odhaczaniem kryteriów, lecz procesem, w którym reaguje się na rozwój sytuacji w krajach przystępujących. Najlepszym przykładem są trwające od 14 lat negocjacje akcesyjne z Turcją.

Tego typu racje jak premier Morawiecki przedstawił również korespondent “Deutsche Welle” w Brukseli Bernd Riegert pisząc: “Prezydent Francji Emmanuel Macron uniemożliwia UE rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. To poważny błąd…vNiezrozumiałe weto Macrona pogrąża UE w kryzysie wiarygodności nie tylko na Bałkanach, lecz także w Brukseli. Ile warte są obietnice UE, jeśli pomimo przeprowadzonych reform i wszelkich starań nie zostają one dotrzymane? Po co eksperci z niepozbawionej krytycyzmu Komisji Europejskiej latami sprawdzają dokładnie kandydatów, by na końcu jedno “nie” z Paryża zamieniło wszystkie dotychczasowe wyniki badań w makulaturę?” – uważa Bernd Riegert i dodaje: “Brak perspektyw na przynależność kiedyś do UE staje się zagrożeniem dla procesu pokojowego na Bałkanach, bo mogą rosnąć wpływy Rosji, Chin, a także Turcji w tym regionie”.

Zwraca na to uwagę również inny komentator dr Marko Babić z Uniwersytetu Warszawskiego, który powiedział, iż: “Zepsuto pozytywną atmosferę procesu akcesyjnego . Czy skorzysta na tym Rosja? Od lat Rosja toczy z Unią Europejską wyścig o wpływy na Bałkanach. Czy Rosjanie zacierają ręce w związku z odmową rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Macedonią Północną? – Nie tylko Rosja, ale też Turcja i Stany Zjednoczone. Pojawia się pytanie, czy to jest wypadek przy pracy czy jednak trwała tendencja w sposobie myślenia w kwestii polityki rozszerzenia? Obawiam się, że może bardziej to drugie”.

Z kolei premier Morawiecki mówi: To pokazuje słabość europejskości u niektórych państw, zwłaszcza Europy Zachodniej, bo kilka najbogatszych państw wstrzymuje te negocjacje, do których zresztą UE się zobowiązała. Jesteśmy w martwym punkcie i możemy liczyć tylko na to, że w rozmowach kuluarowych i poprzez naszą dyplomację będziemy w stanie przyczynić się do tego, żeby przed szczytem Rady Europejskiej w Chorwacji w maju przyszłego roku, doszło do podjęcia odpowiedniej decyzji”.

W związku ze sprzeciwem Francji, Holandii i Danii kolejna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta prawdopodobnie wiosną 2020 roku., choć już w grudniu br. kolejny szczyt UE.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.