Zagranica

Polska 6. partnerem handlowym Niemiec

W pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku Polska stała się szóstym partnerem handlowym Niemiec pod względem wielkości i wyprzedziła Wielką Brytanię. W ramach Unii Europejskiej Niemcy mają większe obroty handlowe tylko z Holandią, Francją i Włochami. W efekcie Niemcy są największym partnerem handlowym Polski od początku lat 90. XX wieku będąc największym zagranicznym dostawcą półproduktów i usług dla polskiego eksportu, a także największym zagranicznym odbiorcą polskich półproduktów i usług ponownie eksportowanych przez ich nabywców.

Według danych GUS eksport Polski do Niemiec stanowił w 2018 roku 28,2% polskiego eksportu towarów, a import – 22,4%. Nadwyżka w obrotach z Niemcami sięgnęła w 2018 r. 13,7 mld EUR. Oznacza to, iż już od ponad 30-tu lat Niemcy zajmują 1. miejsce w polskim eksporcie i imporcie towarów oraz usług. W 2018 r. Polska, pod względem wielkości, była ósmym – po USA, Francji, Chinach, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Austrii – zagranicznym odbiorcą niemieckich towarów. W niemieckim eksporcie i imporcie usług Polska uplasowała się na dziesiątym miejscu.

Dla Polski oznacza to, iż popyt odbiorców końcowych w Niemczech kreował około 10% wartości dodanej wytworzonej w Polsce (PKB) oraz ponad 9% zatrudnienia i 8%wynagrodzeń brutto. W 2017 r. popyt odbiorców końcowych w Niemczech generował w Polsce 1,4 mln miejsce pracy. Z kolei dla Niemiec oznacza to, iż popyt finalny w Polsce odpowiadał za około 1,2-1,3% wartości dodanej, liczby pracujących i wynagrodzeń.

W globalnych łańcuchach dostaw Niemcy mają duże znaczenie dla Polski i są one największym zagranicznym dostawcą półproduktów i usług dla polskiego eksportu, a także największym zagranicznym eksporterem polskiej wartości dodanej w postaci półproduktów i usług zawartych w niemieckim eksporcie towarów. Warto zauważyć, iż Polska różni się tu wyraźnie od pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Niemcy bowiem eksportują relatywnie więcej polskiej wartości dodanej, niż ma to miejsce w przypadku pozostałych państw Grupy. Wciąż jednak to USA i Chiny są na czele niemieckiego eksportu.

Trzeba odnotować też, że Polski eksport do Niemiec zależy w dużym stopniu od zagranicznego popytu na niemieckie towary i usługi, w których zawarty jest polski komponent. W efekcie zagraniczny popyt na niemieckie towary i usługi, w których zawarty jest polski komponent, odpowiedzialny był za blisko 29% polskiego eksportu do Niemiec i kreował on blisko 29% polskiego eksportu do Niemiec.

Warty jest przy tym odnotowania fakt, iż jest on ważnym eksporterem polskiej wartości dodanej do USA, Chin, Wielkiej Brytanii i Włoch. Oznacza to, iż zmiany popytu importowego w tych krajach oddziałują pośrednio na polski eksport do Niemiec. Ma to szczególne znaczenie w dobie trwającej obecnie amerykańsko-chińskiej wojny handlowej czy też zbliżającej się daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Więcej w pełnym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (02.10.19): “Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami”

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.