Ważne

Premier potwierdza wzrost płacy minimalnej w 2020 roku

Już wiemy, że od 2020 roku Polacy będą więcej zarabiać. Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki zdecydował o podwyższeniu pensji minimalnej z planowanych 2 450 do 2 600 zł, tj. o 150 zł na 2020 r.

Płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie zatem 2600 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa 17 zł. To oznacza, że będzie ona stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Stanowi to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 roku, w którym najniższa płaca wyniosła 2 250 zł. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało dalszy wzrost płacy minimalnej – do poziomu prawie 60 proc. średniej płacy w 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła również propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

Tak znaczący wzrost płacy minimalnej ma zmotywować firmy do odejścia od konkurowania niskimi kosztami pracy. W zamian oczekuje się podnoszenia produktywności – przez inwestycje w automatyzację i innowacyjność oraz przejęcia firm o niskiej efektywności działania. Wyniki badań naukowych dowodzą, że takie efekty są możliwe.

Barierą może być nie tyle brak środków finansowych na inwestycje, ponieważ przedsiębiorstwa posiadają 285 mld złotych depozytów – kwota ta wzrosła o ponad 40 proc. w ciągu ostatnich 5 lat, ile brak chęci rozwijania firm i brak pomysłu na ten rozwój. W szczególności, że w strukturze polskiej gospodarki od lat dominują mikroprzedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że w niektórych branżach, np. części usług budowlanych, możliwości zastępowania pracy kapitałem są ograniczone, a dodatkowym wyzwaniem dla instytucji państwa będzie dopilnowanie przestrzegania nowych reguł na rynku prac.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.