Ważne

Krok w stronę zacieśnienia stosunków polsko-ukraińskich

We wtorek odbyła się rozmowa telefoniczna między premierem Mateuszem Morawieckim a szefem rządu Ukrainy Ołeksijem Honczarukiem, który zaprosił polskiego polityka do złożenia oficjalnej wizyty w Kijowie. Rozmowa odbyła się z inicjatywy ukraińskiej.

Premier Ukrainy potwierdził europejskie ambicje Kijowa oraz strategiczne znaczenie relacji z Polską. Zarysował również plany reform, które jego rząd zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie. Wśród priorytetów swojego rządu wymienił: „zachowanie i wzmocnienie integracji europejskiej i euroatlantyckiej, zapewnienie praworządności i przeprowadzenie reformy sądownictwa, wyplenienie korupcji oraz wzrost gospodarczy”. Poinformował także polskiego premiera o planach otwarcia rynku handlu ziemią rolną, prywatyzacji oraz współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Mateusz Morawiecki zaznaczył w odpowiedzi, że wymienione reformy są niezwykle ważne, a Polska będzie nadal udzielała Ukrainie wsparcia na drodze jej rozwoju.

 

Relacje handlowe

 

Ukraiński szef rządu zaznaczył także pragnie zacieśnienia relacji handlowych między naszymi krajami i w tym celu zwrócił się z apelem o jak najszybsze mianowanie przewodniczącego polskiej części wspólnej komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej.

Wszelkie relacja handlowe miedzy Ukrainą a Europą Zachodnią muszę obywać się przez tereny Rzeczypospolitej z uwagi na uwarunkowania geograficzne. Z tego powodu podczas rozmowy premier Ukrainy prosił o rozwiązanie problemu zezwoleń transportowych.

„Brak wystarczającej liczby zezwoleń Rzeczypospolitej Polskiej na przewozy ciężarowe dla Ukrainy stwarza problemy dla tysięcy Ukraińców i jest czynnikiem sztucznego ograniczania rozwoju dwustronnych relacji handlowych”mówił Honczaruk.

Sprawą zezwoleń przewozowych mają zająć się ministrowie infrastruktury obu krajów podczas zaplanowanego w końcu października posiedzenia ukraińsko-polskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów samochodowych.

Należy dodać, że Polska jest największym rynkiem zbytu dla Ukrainy w ramach Unii Europejskiej. Konflikt i kryzys na Ukrainie w 2014 roku sprawił, że wartość sprzedaży towarów z Polski w tym kierunku spadła o 27,1%. Polski eksport wrócił na ścieżkę wzrostu w 2016 roku, co jest skorelowane z umową stowarzyszeniową Ukrainy z UE i wzajemnym otwarciem rynków. W 2017 roku całkowita wartość obrotów handlowych między Polską a Ukrainą wyniosła 6,2 mld dolarów. Ukraiński eksport do Polski warty był 2,7 mld dolarów, a import 3,4 mld dolarów, zatem wartości te wzrosły odpowiednio o 23,8% i 28,2% w stosunku do roku 2016.

Choć Ukraina nie stanowi dla Polski jednego z głównych partnerów handlowych. Wyprzedzają ją Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja i Holandia, to z uwagi na bliskość geograficzną pozostaje ona strategicznie kluczowym partnerem, a wszelki jej rozwój ekonomiczny i stopniowe uniezależnianie się od rynków wschodnich nie pozostaje bez wpływu na Warszawę.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.