Ważne

Morawiecki: „Polska chce odgrywać rolę lidera w cyberbezpieczeństwie” 

Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Katowicach pokreślił, że Polska chce odgrywać rolę lidera w cyberbezpieczeństwie, a służyć temu będzie m.in. przyjęta przez Radę Ministrów Strategia Cyberbezpieczeństwa RP.

„Jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, rozwoju społecznego i gospodarczego jest niepodważalne, stąd tak istotne było ustawowe uregulowanie kwestii budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W sierpniu minął rok od wejścia w życie ustawy, która umożliwiła identyfikację operatorów usług kluczowych w sześciu najważniejszych sektorach funkcjonowania państwa oraz budowę ekosystemu podnoszącego odporność na cyberataki, a także umożliwiającego skoordynowane reagowanie na incydenty w cyberprzestrzeni” napisał Morawiecki.

W liście odczytanym podczas otwarcia Forum przez prezes Instytutu Kościuszki Izabelę Albrycht premier podkreślił, że bezpieczeństwo rynku cyfrowego stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu.

„Chciałbym państwa zapewnić, że rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będzie kontynuowany, zarówno w wymiarze cywilnym, jak i militarnym. (…) Rada Ministrów przyjęła niedawno Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, która wytycza główne kierunki działań w najbliższych pięciu latach. Kolejnym krokiem będzie opracowanie planu wdrożenia Strategii z harmonogramem i wskaźnikami monitorowania stanu jego realizacji, a także źródłami finansowania i podmiotami odpowiedzialnymi

Rząd wspiera także rozwój cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej.

 „Przyjęta we wrześniu uchwała o wspólnej infrastrukturze informatycznej państwa, poza zainicjowaniem budowy podnoszącej bezpieczeństwo rejestrów państwowych rządowej chmury obliczeniowej, ma umożliwić samorządom i podmiotom ich podległym korzystanie z bezpiecznych usług publicznych chmur obliczeniowych”.

Morawiecki napisał, że w kontekście nieuniknionego i niezbędnego dla rozwoju gospodarki opartej o dane postępu technologicznego, zadaniem rządu jest zapewnienie, aby rozwój ten przebiegał bez zakłóceń, w partnerstwie z przemysłem oraz partnerami europejskimi i transatlantyckimi.

„Polska chce odgrywać rolę lidera w cyberbezpieczeństwie w Grupie Wyszehradzkiej i w ramach inicjatywy Trójmorza oraz przez wzmocnienie potencjału naszego regionu na forum Unii Europejskiej”.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.