Społeczeństwo

Polacy wybierają transakcje bezgotówkowe

Dane jednoznacznie wskazują, że na polskim rynku rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Polacy coraz częściej dokonują nawet małych płatności przy użyciu kart. Chociaż wciąż ponad 50 proc. z nas korzysta z gotówki.

Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart.

Na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 11,8%. W II kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 200,8 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 25,2 mld zł, co stanowi wzrost o 14,3%.

Udział transakcji gotówkowych w ogólnej wartości transakcji wyniósł w II kw. br. 53,9%, a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 3,6 punktu procentowego. Według definicji banku centralnego, jako transakcje gotówkowe rozumiane są wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty z kas banków oraz wypłaty sklepowe cash back.

Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując II kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 22,7%, a porównując do 2017 r., była większa o 48%.

Według informacji podanych przez Narodowy Bank Polski w II kwartale 2019 r. zarejestrowano 1,4 mld transakcji, czyli więcej o 161 mln (wzrost o 13%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik liczby transakcji w dłuższym okresie prezentuje jednak tendencję rosnącą. Natomiast liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 20%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 46%.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.