Ważne

Jacek Sasin: „Via Carpatia da impuls rozwojowy potrzebny Polsce wschodniej”

W poniedziałek 4 listopada otwarto budowę drogi S19 Via Carpatia

„Budowana droga ekspresowa S19 Via Carpatia da impuls rozwojowy potrzebny Polsce wschodniej. Via Carpatia, która ma połączyć kraje Europy Środkowej i wschodniej od Litwy aż do Grecji, staje się na terenie Polski faktem. Ta inwestycja połączy nasze kraje, ale przede wszystkim da potężny impuls rozwojowy wschodniej Polsce” – podkreślił wicepremier Jacek Sasin podczas inauguracji budowy odcinka tej trasy.

W ocenie wicepremiera, taki impuls jest szczególnie potrzebny województwu lubelskiemu, bo to najbiedniejszy region kraju. – „Tutaj potrzebne są nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, a te inwestycje nie powstaną bez dobrych dróg, bez dobrego skomunikowania Lubelszczyzny z resztą kraju i całym naszym regionem” – dodał wicepremier.

Ta inwestycja: połączenie drogowe od Bałtyku aż do mórz południowych – to spuścizna śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uznał, że jest potrzeba stworzenia takiego połączenia krajów w tej części Europy, które w dużej mierze dzieliły wspólny los w XX wieku. Dzisiaj chcemy być podmiotem, a nie przedmiotem polityki międzynarodowej. Aby móc być tym podmiotem, musimy mieć połączenia, móc się ze sobą kontaktować. Dlatego śp. Lech Kaczyński sformułował ideę budowy tej drogi, która ma stać się kręgosłupem komunikacyjnym Europy środkowej” – mówił.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.