Powiedzieli

Janusz Cieszyński: Informatyzacja służby zdrowia

Informatyzacja służby zdrowia to jest narzędzie, która pozwala usprawnić system. Na pewno jest tak, że lepsze informacje, pełen dostęp do tego, co na nasz temat wytworzyli inni lekarze, przyda się przy kolejnej wizycie u innego lekarza” – mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

„Nowe technologie pomogą w rozwiązaniach, z których do tej pory nie mogliśmy korzystać. Każdego dnia około 150-160 tysięcy takich elektronicznych zwolnień jest wystawianych. Jest też e-recepta. Jeżeli byśmy zsumowali te wszystkie elektroniczne dokumenty, które są wystawiane, to byłoby ponad milion dziennie – dodał.

„Większość Polaków jeszcze nie posiada tego internetowego konta pacjenta, ale dla tych osób nie zmienia się nic. Mogą otrzymać papierowy wydruk i tam wszystkie leki. Zmianą jest to, że teraz nie musimy traktować recepty jako całości. Możemy kupować te leki oddzielnie, w różnych aptekach, a nie jak w przypadku klasycznej cała receptę w jednej aptece, więc jest to zmiana na plus. Możemy zrealizować taka receptę tylko częściowo i po tygodniu, miesiącu wrócić i wykupić resztę leków  – powiedział.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.