Gospodarka

Indywidualne Konta Emerytalne

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku. Polacy będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, po zmianach OFE zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać się:

  1. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe;
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
  3. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
  4. Pracownicze Plany Emerytalne (PPE);
  5. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Według Centrum Informacyjnego Rządu taki system stworzy podstawy do oszczędzania na późne lata życia, zaś jego efektem będzie wzrost oszczędności długoterminowych. Nowy model przyczyni się również do budowania bezpiecznego oraz stabilnego systemu emerytalnego, a w konsekwencji do wzrostu świadczeń emerytalnych. Biorąc pod uwagę względy demograficzne, przyszła emerytura powinna pochodzić z różnych źródeł.

Uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE, nie będą musieli nic robić, a ich pieniądze z OFE zostaną automatycznie przekierowane na IKE, to ci którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór „opcji domyślnej z IKE”. Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE, równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach w 2020 i 2021 r., będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE.

Resort dodał, że pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej na zabezpieczenie Państwa przed ryzykami demograficznymi. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.