Społeczeństwo

Ponad 82 mln zł na wsparcie młodych talentów informatycznych

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna projekt wsparcia dla młodych talentów informatycznych. Za pomocą serii olimpiad i mistrzostw chce wyłonić najlepszych młodych informatyków, jak również zachęcić do rozwijania zainteresowań uczniów w stronę praktycznych nauk ścisłych. Na ten cel pragnie przeznaczyć 82 miliony złotych.

„Potencjał, który tkwi w tysiącach młodych, zdolnych informatyków jest zasobem, który może zadecydować o przewadze konkurencyjnej Polski we współczesnym świecie. Chcemy temu pomóc” – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Program składa się z dwóch ścieżek: Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu i Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych.

W połowie listopada minister cyfryzacji podpisał umowy na organizację pierwszych pilotażowych edycji zarówno Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu, jak i Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych, które odbędą się w tym i przyszłym roku.

„Wierzymy, że dzięki naszemu programowi, zmniejszymy lukę niedoboru rąk do pracy w sektorze IT, co pozwoli polskim firmom na szybszy rozwój” – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – „Nasi informatycy odnoszą liczne sukcesy w międzynarodowych konkursach. Chcemy, by było ich więcej. Celem naszego programu jest wydobycie potencjału tkwiącego w zdolnych młodych Polakach” – dodał.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.