Gospodarka

Dokapitalizowanie polskiej grupy zbrojeniowej

Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony Mariusz Błaszczak uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy dokapitalizowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej o 400 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na produkcję amunicji, rakiet i prochu strzelniczego.

„Nie ma silnej armii bez silnego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiejsza umowa jest przełomowa, bo pokazuje nasze ogromne przywiązanie do idei silnej, sprawnej armii i przemysłu zbrojeniowego, który jest konkurencyjny” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania umowy na dokapitalizowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dodał, że dziś przed polskim przemysłem zbrojeniowym otwiera się nowy rozdział historii, a Polska musi sama potrafić wyprodukować broń.

Umowa została zawarta między Skarbem Państwa a Polską Grupą Zbrojeniową. Dzięki niej kapitał spółki ma być podniesiony, a dodatkowe środki przeznaczone na inwestycje realizowane przez spółkę zależną PGZ – Mesko S.A. Chodzi przede wszystkim o wytwarzanie prochu, amunicji i rakiet w latach 2019-2022.

„Polski przemysł zbrojeniowy to podstawa bezpieczeństwa. Odtwarzamy jego zdolności i wzmacniamy potencjał Wojska Polskiego” – podkreślił Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Inwestycje mają być prowadzone w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej. Oprócz wspomnianych 400 mln zł spółka z własnej kieszeni ma wyłożyć ponad 30 mln zł. W tym pierwszym pieniądze mają zwiększyć zdolności produkcyjne i technologie związane z produkcją prochów wielobazowych. Do tego dochodzi rozbudowa infrastruktury oraz magazynów.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.