Ważne

Sasin: „Polskie górnictwo będzie nadal niezwykle ważną częścią polskiej gospodarki”

Polski węgiel i polskie górnictwo mają przyszłość. W tych trudnych dla węgla latach w związku z unijną polityką klimatyczną, nie musimy mówić, że polskie górnictwo jest w strefie schyłkowej. (…) Można myśleć z optymizmem o tym, że polskie górnictwo będzie nadal niezwykle ważną częścią polskiej gospodarki” – oznajmił Jacek Sasin podczas uroczystości barbórkowych w lubelskiej Bogdance.


Wicepremier ocenił, że główne zadania dla górnictwa w najbliższych latach to poprawa efektywności, finansowanie inwestycji, obniżanie kosztów, dostosowanie produkowanego węgla do potrzeb rynku oraz stabilizacja sprzedaży.

„Jesteśmy krajem, który chce i potrafi korzystać z własnych zasobów naturalnych – podkreślił Sasin. – Chcę wyraźnie powiedzieć, że rząd nie zmienia swojej polityki wobec górników i górnictwa. Wykorzystanie węgla i opieranie się na tym bogactwie nie stoi w sprzeczności z działaniami na rzecz ochrony klimatu. Pomogą nam w tym nowe technologie” – dodał.

Temu mają służyć inwestycje w tym roku i przyszłym. W skali całego sektora będzie to przede wszystkim pogłębianie szybów oraz rozbudowa poziomów wydobywczych. Dzięki zacieśnieniu współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi planuje się wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń górniczych.

Nie przyjmujemy do wiadomości, że czas węgla minął, że musimy w Europie całkowicie odejść od gospodarki węglowej. Polska jest krajem, który dba o swoje bezpieczeństwo energetyczne, a ono jest dziś oparte o węgiel. Nie mamy w swoich zasobach innych realnych źródeł energii” – dodał minister.

„Przekonujemy o naszych racjach, pokazujemy, że polska specyfika nie pozwala popierania polityki klimatycznej w takim wymiarze, jak proponują inne kraje. Pokazujemy, że ta polityka nie ma sensu, jeśli ma być realizowana tylko przez Unię Europejską – powiedział.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.