Ważne

Premier powołał Radę Rodziny

„Rodzina jest centralnym ośrodkiem życia, bez którego nie ma rozwoju społecznego” – mówił szef rządu podczas uroczystości powołania Rady Rodziny przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg. Jednym z głównych zadań Rady będzie tworzenie odpowiedniej przestrzeni do rozwoju dla dzieci i młodzieży. Tym samym premier zrealizował kolejną obietnicę ze swojego exposé.

Rada Rodziny ma pełnić funkcję organu doradczego, który ma opracować strategię polityki demograficznej i opiniować pomysły rządu dotyczące wsparcia rodzin. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd chce tworzyć najlepsze rozwiązania dla kobiet. Wzmocnijmy rolę kobiety w rodzinie,  życiu społecznym, w karierze zawodowej tak, żeby wszystko można było we właściwy sposób ze sobą pogodzić.

Premier zwrócił się także do Rady Rodziny o kolejne pomysły i rozwiązania w obszarze usług publicznych, działania administracji państwowej i samorządowej w obszarze życia społecznego. „Będziecie Państwo analizowali tysiące stron i ekspertyz po to, by w naszej strategii do spraw demograficznych, do spraw rodziny, znalazły się mądre, dobre rozwiązania” – zaznaczył.

W skład Rady Rodziny wchodzi 14 osób. Są to reprezentanci różnych organizacji pozarządowych (np. Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin 3+ i Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty), pracownicy akademiccy (np. prof. Józefina Hrynkiewicz i prof. Marek Kośny) oraz posłowie (np. Piotr Uściński i Dominika Chorosińska).

Zadaniami Rady będzie:  

  1. Inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań sprzyjających podnoszeniu dzietności w Polsce,
  2. Analiza badań dotyczących procesów demograficznych oraz rozwiązań stosowanych w innych krajach.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.