Gospodarka

Polska wiceliderem rozwoju w Europie

Wzrost gospodarczy Polski utrzymał się na poziomie 4,1 proc. w trzecim kwartale bieżącego roku. Tym samym zajmujemy drugie miejsce w Europie ex aequo z Estonią. Lepsi od nas okazali się jedynie Węgrzy z rozwojem na poziomie 4,8 proc.

Jak wskazują eksperci ten bardzo dobry wynik polskiej gospodarki spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem popytu wewnętrznego, stymulowanego programami społecznymi takimi jak: 500+ i 13. Emerytura. Nie bez znaczenia pozostaje również wzrost inwestycji – w trzecim kwartale były drugie najwyższe w historii.

Choć nie jesteśmy w ten sposób liderem wzrostu w Europie, ale pozycja wicelidera to osiągnęliśmy najlepszy wynik od wielu lat. Ostatnio drudzy byliśmy w pierwszym kwartale 2018 roku. Lepsze, czyli pierwsze miejsce, zajmowaliśmy dotąd tylko w czterech kwartałach 2009 roku.

Najgorsze dane pokazała włoska gospodarka: +0,3 proc. wzrostu PKB rok do roku. Włochy to nasz piąty partner handlowy. Największy eksport kierujemy do Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Te trzy kraje znalazły się w najgorszej trójce Europy z odpowiednio 0,5 proc. i 1 proc. wzrostu PKB rok do roku w trzecim kwartale.

Najsilniej rozwija się cały blok wschodni. Litwa odnotowała wzrost na poziomie 3,6 proc., Rumunia 3,2 proc., a Bułgaria 3,7 proc. Z państw Europy zachodniej najlepiej wypadła Dania z 2,2, potem Hiszpania z 2 proc. wzrostem, następnie Portugalia, która była gorsza jedynie o 0,1 proc. Nasi sąsiedzi Czesi rozwijają się trochę lepiej na poziomie wynoszącym 2,5 proc.

Według przewidywań ekspertów w najbliższym czasie nastąpi spowolnienie gospodarki światowej wywołane wojnami celnymi, w szczególności między USA a Chinami. Polska z pewnością to odczuje. Najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju NBP to 3,6 proc. wzrostu PKB w przyszłym roku i 3,3 proc. w kolejnym. W scenariuszu szokowym NBP zakłada nawet 0,8-procentowy wzrost PKB w przyszłym roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia nasze szanse na 3,1 proc. wzrostu w 2020 roku i 2,7 proc. w 2021 roku.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.