Gospodarka

PKN ORLEN coraz bliżej budowy morskiej farmy wiatrowej

PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach prac nad morską farmą wiatrową o mocy 1,2 GW. Wyniki przeprowadzonych analiz zostaną wykorzystane m.in. do przygotowania wstępnego planu rozmieszczenia turbin wiatrowych oraz określenia rodzaju i wielkości tych konstrukcji.

„#ORLEN to nie tylko paliwa. Chcemy być wiodącym producentem zielonej energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego rozwijamy projekt morskich farm wiatrowych, jednego z najbardziej efektywnych źródeł odnawialnych. Właśnie zakończyliśmy badania dna Bałtyku, oto jak przebiegały” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, podając niektóre szczegóły projektu.

Koncern poinformował, że zbadany został obszar koncesji o powierzchni 131 km2, oddalony od linii brzegowej o ok. 23 km. Jednostka badawcza, na której pracowali m.in. geolodzy, geofizycy, geotechnicy, technicy laboratoryjni oraz wiertnicy, spędziła na morzu blisko 700 godzin. W tym czasie wykonano serię odwiertów na głębokość kilkudziesięciu metrów pod poziomem dna.

„W tym czasie wykonaliśmy serię odwiertów na głębokości kilkudziesięciu metrów pod poziomem dna. Pobrane próbki gruntów zostaną teraz poddane analizie laboratoryjnej. Dzięki niej będziemy w stanie przygotować wstępny plan rozmieszczenia turbin wiatrowych. Określimy również optymalny rodzaj i wielkość konstrukcji, na których będą zainstalowane” – podał PKN Orlen w filmie towarzyszącym wpisowi na Twitterze.

PKN Orlen na mocy koncesji wydanej na spółkę Baltic Power może wybudować farmę wiatrowa na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe. Jak informował wcześniej, „projekt wpisuje się w zapisany w strategii koncernu rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, będący odpowiedzią na zaostrzające się regulacje środowiskowe”.

Nowa strategia PKN Orlen budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki, także w obszarze źródeł odnawialnych. W tym celu spółka ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji Energa. Transakcja ma nastąpić w kwietniu 2020 roku.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.