Społeczeństwo

Zwiększenie zdolności kredytowej osób, które przeszły raka

Rząd planuje jeszcze w tym roku przyjąć strategię onkologiczną, w której pojawił się zapis, żeby do końca 2025 r. wprowadzić rozwiązania legislacyjne umożliwiające pacjentom onkologicznym i osobom wyleczonym „dostęp do powszechnych ubezpieczeń na życie, w szczególności determinujących możliwość uzyskania produktów bankowych (kredytów)”.

Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości tzw. zatarcia informacji o chorobie przy rozmowach z ubezpieczycielem. Obecnie pacjenci, który przeszli chorobę onkologiczną są dyskryminowani przez banki i posiadają ogromne problemy z zaciągnięciem kredytu.

„Chodzi o to, żeby nikt nie był karany, gdy okaże się, że zachorował albo zostanie odkryte, że wcześniej miał raka” – tłumaczył szef zespołu pracującego przy resorcie zdrowia nad Strategią prof. Piotr Rutkowski.

Resort zdrowia poinformował, że dotyczyłoby to osób, które zostały wyleczone. „W planach jest wprowadzenie prawa do zatarcia po pięciu albo 10 latach od ustania choroby” – dodano. Prof. Rutkowski przekazał, że dla dzieci ten okres powinien być krótszy. – „Jak ktoś w dzieciństwie przeszedł na przykład ostrą białaczkę, ryzyko nawrotu jest bardzo niewielkie– powiedział.

„Ktoś w młodym wieku chorował na czerniaka, gdzie ryzyko nawrotu wynosi 1 proc., i nie mógł uzyskać ubezpieczenia” – tłumaczył prof. Rutkowski. Jego zdaniem takie przepisy powodują, że chorzy na raka są podwójnie poszkodowani: zmagali się z chorobą i nie mają przykładowo szansy na kupno mieszkania, bo nie uzyskają kredytu.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.