Ważne

Gowin o barierach wzrostu polskich uczelni

Archaiczne struktury zarządzania, utrudnienia w rozwoju młodych naukowców, nadmierne rozproszenie nauki i polskich uczelni – to bariery wzrostu polskich uczelni, na które szczególnie zwracali uwagę zagraniczni eksperci konkursu na uczelnie badawcze – podsumował w poniedziałek na Uniwersytecie Warszawskim szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Powiedział m.in. o wrażeniach zagranicznych ekspertów do spraw szkolnictwa wyższego, którzy oceniali polskie uczelnie. “Byli oni pod wrażeniem potencjału, jaki tkwi w naszych uczelniach. Ci przyjaciele polskiej nauki i polskich uczelni zidentyfikowali trzy bariery blokujące rozwój polskich uczelni:

  • Po pierwsze, są to archaiczne struktury zarządzania uczelniami. Trochę zmieniliśmy je na poziomie Ustawy 2.0 jednak często zmiany te są rozwadniane na poziomie statutów poszczególnych uczelni. Tymczasem jeśli polskie uczelnie będą zarządzane w sposób tradycyjny, to będą skazane na tzw. pułapkę średniego wzrostu.
  • Drugą kwestią jest zupełnie niezrozumiały dla zagranicznych uczonych system barier blokujący rozwój wybitnych młodych naukowców. Ekspertom wręcz absurdalny wydał się system, w którym istnieje nie tylko habilitacja, ale i profesura belwederska.
  • Trzecią barierą zdefiniowaną przez ekspertów jest rozproszenie polskiej nauki i polskich uczelni.

Jarosław Gowin pochwalił przy tym Uniwersytet Warszawski, za to że od wielu lat prowadzi działania projakościowe. Państwo wyprzedzacie pod tym względem inne polskie uczelnie. Plan zdefiniowania na nowo swojej misji jako uczelni badawczej na UW wpisuje się w inne działania prowadzane od lat.”

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.