Ważne

Jak przyspieszyć rozwój polskiego kapitału

Premier Mateusz Morawiecki na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkał się z przedstawicielami największych polskich spółek. Wydarzenie ma zainicjować projekt o nazwie Polska Spółka Akcyjna, którego celem jest zachęcenie do wzajemnego wspierania się firm. Wnioski z trzech grup tematycznych mają zostać spisane, a następnie co miesiąc monitorowane pod kątem wdrożenia. Prezesi i menedżerowie największych polskich przedsiębiorców spotkali się na Stadionie Narodowym z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie odbywa się pod hasłem “Jak przestawić zwrotnice modernizacji Polski i przyspieszyć rozwój polskiego kapitału?”.

Premier Morawiecki powiedział, iż głównym zadaniem, jakie wyznaczył sobie na druga kadencję jest wspieranie polskich przedsiębiorców, tak by mogli skutecznie rywalizować z firmami z Europy Zachodniej. W tym kontekście powiedział m.in.:

“Często się zastanawiałem, jak to możliwe, że Polacy odnosili takie efekty w wynalazczości, biznesie, ale za granicą. Stefan Kudelski, który był twórca magnetofonu, Jacek Trzmiel, Woźniak i wielu innych, a tu w kraju – nie bardzo. Odpowiedź jest prosta: państwo polskie albo nie istniało, więc nie mogło wspierać przedsiębiorców, albo było w kontrze do przedsiębiorców… Koniec z taką biernością!

Chcemy wypracować kolejne mechanizmy i rozwiązania, które nie uszczuplą dochodów budżetowych, ale doprowadza do poprawy warunków gospodarowania i wspomogą przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych… Chcę, by polskie firmy miały z górki. Wiem, że instrumenty takie jak polityka ekologiczna są w UE używane przez tamtejsze instytucje tak, by tamte firmy najbardziej z tego korzystały. My też się tego uczymy”

Podkreślił, że już w poprzedniej kadencji jego rząd – oraz rząd Beaty Szydło – był bardzo otwarty na potrzeby firm. Jako przykład przywołał nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, z którego zniknął przepis mówiący o tym, że jeśli przedsiębiorca nie dołączy do wniosku jakiegoś dokumentu, to urząd zwraca mu ten wniosek. Po zmianach jest tak, że to na właściwym urzędniku ciąży konieczność uzyskania tego dokumentu lub jego odpisu, jeśli jest w posiadaniu innej instytucji, np. ZUS-u lub urzędu skarbowego. “Mam świadomość – powiedział premier – że jeszcze nie wszyscy urzędnicy to robią, ale musi minąć trochę czasu, by przyswoili sobie tę zasadę”.

***

Na Stadionie Narodowym toczą się rozmowy. Szef rządu spotkał się z przedstawicielami największych polskich firm, żeby wsłuchać się w ich problemy, ale przede wszystkim wspólnie rozpocząć prace nad wizją Polski na lata 2020-2023. Czego dotyczyć ma dyskusja? Rozmowy mają odnosić się do współpracy między administracją publiczną a biznesem, barier rozwoju gospodarczego i wsparcia rozwoju zagranicznego polskich firm.

Dyskusje będą prowadzone w trzech grupach tematycznych:

1. relacje przedsiębiorca – państwo w obszarze podatkowym, w kontekście stabilności regulacji;

2. instrumenty wsparcia rozwoju, ekspansja zagraniczna i regulacje UE ograniczające konkurencyjność;

3. środki unijne, ich wykorzystanie oraz zdolność absorpcji przez polskie firmy.

Spotkanie na szczycie

W spotkaniu na Stadionie Narodowym udział biorą przedsiębiorcy reprezentujący największe polskie firmy z różnych branż, wśród nich m.in.: Maspex, Bakoma, Żabka, Asseco, Tubądzin, Adamed, Hasco-Lek i wielu innych. Obecni są też wszyscy najważniejsi ministrowie resortów gospodarczych: Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju), Tadeusz Kościński (Ministerstwo Finansów). Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Pomysł na spotkania zaczerpnięto z innych krajów, gdzie szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę spotykają się z przedstawicielami biznesu w celu dyskusji na temat najważniejszych wyzwań gospodarczych. Dotyczy to zarówno krajów europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Francja), ale też azjatyckich.

Czym będzie Polska Spółka Akcyjna?

Pomysł na nieformalny holding Polska Spółka Akcyjna ma polegać na skupieniu największych firm. Te mają ze sobą współpracować i wspierać się np. przy zagranicznych ekspansjach. Projekt można porównać do niemieckiego Deutschland AG, czyli Niemieckiej Spółki Akcyjnej. W ten sposób określa się z jednej strony sposób, w jaki państwo dba o rodzime firmy, a z drugiej jak przedsiębiorstwa pilnują interesów kraju i wspólnie działają poza jego granicami.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.