Polska

Przyspieszony wykup gruntów pod Centralny Port Komunikacyjny

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zapowiedział przyspieszenie procesu wykupu ziemi pod Centralny Port Komunikacyjny. Ta decyzja ma skrócić pracę nad inwestycją przynajmniej o półtora roku.

Pierwotnie decyzje odnośnie wykupu terenów miły zapaść dopiero, gdy będzie gotowy tzw. masterplan dla portu. Tymczasem prace nad tym dokumentem jeszcze nie ruszyły. Bez niego nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak port będzie usytuowany. Wykonawca masterplanu ma być wybrany w pierwszej połowie roku, a prace nad dokumentem będą ruszały za pół roku.

Wyzwaniem okazują się finanse, choć projekt kilka miesięcy temu została dokapitalizowany kwotą 300 mln złotych. Teren pod CPK jest ogromny. Teren lotniska jest większy nawet niż jedna gmina. Prawdopodobnie cały węzeł będzie zajmował teren na pograniczu kilku gmin, ale największa część jest w gminie Baranów” – zadeklarował Horała.

 

Wiceminister wskazał na cztery kroki, które muszą być przedsięwzięte w związku z budową CPK:

  1. Przedstawienie zmian w prawie, tak by skrócić procedury administracyjne i zmniejszyć liczbę wymaganych formalności;
  2. Rządowy wieloletniego plan finansowania inwestycji, który będzie wpisany do wieloletnich planów finansów publicznych;
  3. Wybór doradcy strategicznego, czyli jednego z największych światowych lotnisk. Kandydatami są m.in. z lotnisko w Singapurze, w Seulu i Tokio. Zadaniem doradcy strategicznego będzie przygotowanie master planu lotniska;
  4. Rozpoczęcie procesu negocjacji i dobrowolny wykup gruntów.

CPK to projekt przebudowy, uracjonalnienia systemu transportowego kraju. System jest obecnie dosyć chaotyczny i jest wynikiem różnych historycznych zaszłości. Są kierunki, na których realny czas przejazdu dostępny dla przeciętnego obywatela jest zaskakująco długi w stosunku do odległości, np. przejazd z Warszawy na Środkowe Pomorze. My chcemy zbudować taki spójny system komunikacyjny kraju” – dodał wiceminister infrastruktury.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.