Ważne

Autostrada A1 dłuższa o ponad 20 kilometrów

Kierowcy mogą korzystać z odcinka A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia, w ramach którego powstała również 4-kilometrowa obwodnica miasta.

Oddajemy do użytku bardzo ważny odcinek, który dokończy główną autostradę północ-południe. To otwiera nas na handel i turystykę. Aby miasta tętniły życiem, odpowiednim mechanizmem są obwodnice, by przyciągać inwestorów, przedsiębiorców, by był większy komfort poruszania się po mieście” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Dzięki udostępnieniu nowego odcinka autostrady znacznie skróci się czas potrzebny na ominięcie Częstochowy i to pomimo tego, że do zakończenia wszystkich prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Obwodnica Częstochowy połączy się z oddanym w tym roku 33 km odcinkiem do Pyrzowic, a dalej kierowcy mogą dojechać A1 do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Nowo wybudowana autostrada zlokalizowana jest w powiatach częstochowskim, kłobuckim, na terenach gmin Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa.

Ułożono 330 tys. mkw. nawierzchni z betonu cementowego, 200 tys. mkw. nawierzchni bitumicznych oraz wykonano 500 tys. m sześciennych wykopów i nasypów. To przełożyło się na ok. 20 km dwujezdniowej autostrady. Dokończono budowę 25 obiektów mostowych, wykonano pięć przepustów skrzynkowych i dokończono budowę 30 przepustów na trasie głównej autostrady A1. Wykonano podziemny zbiornik retencyjny, 50 km umocnionych rowów drogowych i 10 km kanałów deszczowych. Zamontowano 3600 słupów ekranów akustycznych o łącznej masie 900 ton.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.