Gospodarka

Mały ZUS Plus w 2020 roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która rozszerza tzw. Mały ZUS. W ramach tzw. rozszerzonego małego ZUS-u zostanie obniżona wysokość składek dla najmniejszych przedsiębiorstw. Ich wysokości zostaną uzależnione od dochodów z roku wcześniejszego.

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2800 złotych, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 roku, bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł” – komentowała szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Nowelizacja obejmie firmy, których miesięczny dochód nie przekracza 6 tys., a przychód 10 tys. Mały ZUS ma wejść w życie od lutego 2020, może objąć 320 tys. przedsiębiorców. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.