Społeczeństwo

Nowe zasady wystawiania faktury do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Natomiast paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną.

„Podatnik może więc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów” – przypomina Ministerstwo.

Zgodnie z nowymi zasadami klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument już w momencie sprzedaży.

Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Faktura uproszczona:

  • nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,
  • musi zawierać NIP nabywcy.

Resort finansów zwraca uwagę, że jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, wówczas uznaje się, że kupuje jako konsument. Może oczywiście wystąpić o wystawienie faktury, ale w takim wypadku sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów, czyli bez NIP-u nabywcy.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.